Page 10 - magazin-február
P. 10

Portré      Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy
      EGY KITARTÓ ÖRÖKMOZGÓ LETT


      AZ ÉV TISZTJE

         A 2020-ban nyújtott kiemelkedő teljesítményének köszönhetően az
         iparbiztonsági kategóriában az Év tisztje címet Szabó István tűzoltó

         alezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsá-
         gi főfelügyelője vehette át.      A mezőtúri származású Szabó                   félmaratonok, maratonok mutatnak.
      István gyermekkorának meghatá-                 Akkor sem ijed meg, ha labdával
      rozó élménye volt a helyi tűzoltó-               találkozik, hiszen a kosárlabdában és
      laktanyában tett látogatás, hiszen               a kispályás labdarúgásban is mindig
      itt el is kötelezte magát későbbi                odateszi magát.
      szakmája iránt. Kitartásának és                  Munkájában is csapatjátékos:
      szorgalmának köszönhetően elvé-                 kitörő lelkesedéssel beszél kollégái-
      gezte a tűzvédelmi mérnöki kép-                 ról, akikkel nagyszerű sikereket
      zést, és az sem jelentett akadályt,               értek el az Országos Katasztrófa-
      hogy több száz kilométerrel távo-                védelmi Mobil Laborok versenyein,
      labb vállaljon munkát. 2003 febru-               tevékenységüket pedig szakmai elis-
      árjában előbb segédelőadó, majd                 merések övezik. Jelenleg a Zala
      kiemelt főelőadó lett a Zalaeger-                Különleges Mentők alelnöke, ahol
      szegi Hivatásos Önkormányzati                  nagyfokú odaadással, a csapattal
      Tűzoltóságon, egy évvel később                 közösen sikert-sikerre halmozva
      pedig már a megyei igazgatóságon                végzi feladatát. Persze, egy kitartó
      dolgozott. 2007-től az akkori meg-               örökmozgótól mi mást is várna az
      előzési osztálynál tevékenykedett,               ember?
      majd 2011 novemberében az országos
      iparbiztonsági főfelügyelőtől felkérést kapott,
      hogy működjön közre az iparbiztonsági szerve-
      zeti elem megyei megalapításában. Erről, vala-
      mint, hogy 2012 márciusa óta megyei iparbiz-
      tonsági főfelügyelőként végzi feladatait, óriási
      büszkeséggel beszél.
       Szabó István három gyermek édesapja.
      Róluk, és a különböző sportok iránti rajongásá-
      ról is hasonló szenvedéllyel mesél, mint hivatá-
      sáról. Igazi örökmozgó, ezért családjával és
      barátaival minden lehetőséget megragad a sza-
      badidő hasznos eltöltésére. A sportok közül
      leginkább a futás ragadta magával, amelyet               Fotók: dr. Bangó Szilárd, Kósi Zsolt, Szabó István archív
      megyei versenyeken szerzett érmek, és lefutott


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15