Page 8 - magazin-február
P. 8

Portré      Galántai Judit
      NEGYEDSZÁZADA TŰZOLTÓ


      AZ ÉV TŰZOLTÓTISZTJE

         Badonszki Csaba tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédel-
         mi Főigazgatóság tűzvédelmi főosztályának helyettes vezetője elkötele-

         zett tűzmegelőzési szakember. Majdnem ugyanolyan szenvedéllyel
         beszél „fiairól”, a tűzvédelmi műszaki irányelvekről, mint szíve höl-
         gyeiről, a szintén a szervezetnél dolgozó feleségéről és három kislányá-

         ról. Az Év tisztje, ha most kellene hivatást választania, ismét csak tűz-
         oltó lenne.

      Átlagos főigazgatósági iroda: tulajdonosáról a
      polcokon sorakozó milliónyi apró, különböző
      tűzoltóautó, az Országos Tűzvédelmi Szabály-
      zat egyik, az asztalon kézre eső példánya, vala-
      mint a most hatodikos Lili és a negyedikes
      ikrek, Nóri és Nelli képe árulkodik. A tiszafüre-
      di gyökerekkel rendelkező, de a fővárosba
      vágyó Badonszki Csaba, miután kitanulta az
      autószerelést, eldöntötte, hogy tűzoltó lesz. Ő
      amúgy az első egyenruhás a családban. Az Ybl
      Miklós Műszaki Főiskolán végül úgy határozott,
      a vonulós lét helyett inkább a tűzmegelőzés felé
                                          Fotók: Szőke Péter és Badonszki Csaba archívum
      veszi az irányt. Huszonöt éve szerelt fel tűzoltó-
      nak, az első évtizedet a tizenegyedik kerületi     Az alezredes a magánéletben háromgyerme-
      tűzoltóságon töltötte, majd Érces Ferenc tűzoltó   kes, saját bevallása szerint is tőről metszett
      ezredes hívására csatlakozott a Fővárosi       lányos apuka. Még a hangja is megváltozik, ami-
      Tűzoltó-parancsnokság megelőzős csapatához.     kor büszkén beszél okos és életrevaló lányairól,
      Nevéhez a kerületben és Budapesten is számos     akikkel síelni, focizni, lovagolni és biciklizni is el
      kiemelt beruházás kötődik. Mint mondja, jó      lehet menni. Utóbbi tevékenység egyben Csaba
      érzés például az ELTE Duna-parti tömbjeire, a    hobbija, fiatalon hosszú túrákra is indult, előfor-
      Savoya Parkra, a nagyobb irodaházakra, vagy     dult, hogy Tiszafüredről a Magas-Tátrába kere-
      akár a 4-es metróra nézve arra gondolni, hogy    kezett a barátokkal.
      mindent megtett azok biztonsága érdekében. A      A büszkeség egyébként kölcsönös, mert mint
      főosztályvezető-helyettes, aki 2012 januárja óta   meséli, amikor hazavitte az elismerést, a lányok
      szolgál a főigazgatóságon, lelkesen beszél arról a  nagyon büszkék voltak az apjukra. Az alezredes
      folyamatos, gyakorlati szakemberekkel, terve-    úgy véli, az Év tisztje címet nem csak saját
      zőkkel közös munkáról, amelynek eredménye-      negyedszázados teljesítményével, az OTSZ-szel
      ként létrejött az Országos Tűzvédelmi Szabály-    és az irányelvekkel kapcsolatos tevékenységével
      zat, illetve a hozzá kapcsolódó tűzvédelmi      érdemelte ki, benne van a kollégák munkája is.
      műszaki irányelvek sora.


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13