Page 3 - magazin-február
P. 3

A BÜSZKESÉG HÓNAPJA

                                       A tartalomból
    Februári lapszámunk minden évben kiemelt helyet foglal el a
    havonta megjelenő magazinok sorában. Rendre ilyenkor mutatjuk
    be azokat a kollégákat és szervezeti egységeket, amelyek vagy
    folyamatos és megbízható munkájukkal, vagy valamely kiemelke-     2   Portré
    dő, a napi rutinon túlmutató tevékenységükkel kiérdemelték, hogy       Elismerések az év elején
    kategóriájukban az év legjobbjai legyenek. Az aktuális újságban       ...............................................2
    tehát a megszokottnál is mélyebb hivatástudattal, emberi teljesít-
      Hatósági eljárások, jogszabályok, prognózisok vagy esettanul- 19     beavatkozásai
    ménnyel és példaértékű csapatmunkával találkozhat az olvasó.         A hónap

                                           .............................................19
    mányok készítése során leginkább a szakmai képzettség, tapasz-
    talat, tudás, tájékozottság segíti a kollégák munkáját. És bár a  21    Időszerű kérdések
    szakmai felkészültség minden területen alapkövetelmény, nem
    ritka, hogy valaki olyan kihívással szembesül, amelyre korábban       Egy jelzés, három eset ....21
    nem volt példa, vagy amelyben a számítások és táblázatok helyett       Szükség van a szén-
    főleg az emberi tényezők, például a bátorság és az elhivatottság       monoxid-érzékelőkre.......22
    befolyásolják az esemény kimenetelét.
      Ha elhivatottságról beszélünk, mint kiváló tisztjeink, zászlósa- 24   Beavatkozások
    ink, munkavállalóink, szervezeti egységeink esetében, akkor         belülről
    éppen ezekről az emberi tényezőkről beszélünk. Arról, amit a civil      Akkumulátorüzem égett
    világban hűségnek, szeretetnek, alázatnak, fegyelemnek hívunk.        Jászberényben ..................24
      Az ő történetükön kívül is jutott a magazinba szívszorító eset
    bőséggel. Például azoknak a Komárom megyei tűzoltóknak az      26    Magazin
    akciója, akik, miután megmentették egy család otthonát, össze-
                                           A „B” csoport
    fogtak, és a segítségre szoruló gyerekeknek ruhát, cipőt, bútoro-
                                           újévi története
    kat, tüzelőt is kerítettek, hogy ne csak a szívükben, hanem az ott-     Nyergesújfaluról ..............26
    honukban is meleg legyen.                          Megható,
      Egy Pest megyei család pedig, amelyiknek egész háza a lángok       szívbemarkoló történet ...27
    martalékává vált, rajzokkal köszönte meg a tűzoltók helytállását.      Szakma
                                           a hivatás mellett ...............29
    Miközben elvesztették az otthonukat, volt erejük hálájukat kife-
    jezni, és köszönetet mondani az életükért.
      Azt mondják, a hála nagyon fontos érzelem, kisegít a legmé-
    lyebb kétségbeesésből is. Cicero szerint az összes többi emberi
    erény ebből fakad. A fenti példák gyerekszereplői hálásak tudtak
    lenni az őket megmentő tűzoltóknak, az év kiválóságai pedig
    azért hálásak, hogy munkájuk nem hiábavaló, hogy olyan hivatá-       Címlapunkon:
    suk van, amelyik túlmutat egyéni ambícióikon.                Erőteljes lehűléssel,
      Akik nehéz élethelyzetükben is tudnak kapaszkodót találni,      havazással február közepén
    hálásnak lenni, azok jó eséllyel lesznek képesek arra is, hogy a     megérkezett az igazi tél.
    kezükbe vegyék a sorsukat, bízzanak önmagukban és másokban,
    és a passzivitás helyett aktívan keressék a cselekvési lehetőségeket.
                                           Fotó: Heves Megyei
      Mostani lapunkban erre találnak számos, akár útmutatónak is     Katasztrófavédelmi Igazgatóság
    alkalmas példát.
                             A szerkesztőség    www.katasztrofavedelem.hu


                      2021. FEBRUÁR                             1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8