Page 7 - magazin-február
P. 7

Kisdi Máté tűzoltó százados
     BUDAPESTI


     AZ ÉV MENTŐSZERVEZETE

        Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavé-
        delmi Főigazgatóság főigazgatója az Év önkéntes mentőszervezete

        címet adományozta a Budapest Önkéntes Mentőszervezet
        Egyesületnek.


     A 2015-ben, a Fővárosi Katasztrófavédelmi      14-i budapesti vihar okozta károk felszámolása-
     Igazgatóság támogatásával megalakult szervezet    kor: tizennégy felderítő és tizenegy műveleti
     azzal a céllal jött létre, hogy a fővárosban műkö-  egységük saját irányítási törzsük alatt dolgozott,
     dő, mentéssel és katasztrófa-elhárítással foglal-  és összesen százharminchét kárhelyen végeztek
     kozó szervezeteket összefogja, közös képzések-    felderítő vagy kárelhárító tevékenységet. A
     kel, tréningekkel segítse elméleti és gyakorlati   korábbi években segítettek például a Borsod-
     felkészültségüket.                  Abaúj-Zemplén megyei Mátészalka járásában és
      A szervezet 2015 őszén minősítő gyakorlaton    a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rozsály tele-
     adott számot felkészültségéről és az összefogás   pülésen és környékén található falvakban, előb-
     erejéről: azon harmincnyolc tagszervezet négy-    bit 2019-ben, utóbbit 2016-ban sújtotta a jégeső-
                               vel pusztító vihar.
                                A Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egye-
                               sület egésze és tagszervezeteik külön is rendsze-
                               resen nyújtanak segítséget Budapesten is, ezt a
                               mentőszervezet komponenseinek és a Fővárosi
                               Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóinak
                               közös gyakorlatai, a vezetőséggel közösen tartott
                               rendszeres értekezletek, a komplex gyakorlatok
                               alapozzák meg, amelyek nagyban hozzájárultak
                               ahhoz is, hogy az önkéntes és hivatásos állomány
                               kiváló együttműködésben, kölcsönös bizalom-
                               mal dolgozzon együtt a közös célért, Magyar-
                               ország biztonságáért.
                        Fotók: FKI

     száz önkéntese vett részt, és a
     nemzeti minősítési rendszerben
     szereplő minden kategóriában
     megszerezték a minősítést.
      A megalakulás óta eltelt idő-
     szakban a Budapest Önkéntes
     Mentőszervezet Egyesület valós
     káresemények során is több alka-
     lommal bizonyította létjogosult-
     ságát: ott voltak a tavaly június


                      2021. FEBRUÁR                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12