Page 9 - magazin-február
P. 9

Kolozsi Péter tűzoltó főhadnagy
     FŐVÁROSI


     AZ ÉV POLGÁRI VÉDELMI TISZTJE

        Gudor István tűzoltó alezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi
        Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének polgári

        védelmi felügyelője kapta polgári védelmi kategóriában az Év tisztje
        elismerést. Az alezredes szakmai útjáról, céljairól vallott.     Az alezredes az egyenruhát                     ber eleji, úgynevezett jégtöréses
     mondhatni   „otthonról  hozta                 esemény kezelésében, amikor
     magával”, hiszen édesapja hivatá-                 ónos szitálás és ónos eső következ-
     sos tiszt volt, így ő is a katonai                 ményeként több centiméter vastag
     pályát választotta. 1993-ban had-                 jégréteg alakult ki a fákon.
     nagyként a Honvéd Tűzszerész-                   Egyebek mellett Budapest tizen-
     és Aknakutató Zászlóalj híradó-                  kettedik kerületében is komoly
     szakasz-parancsnoka lett, majd                   gondok adódtak, a fővárosi
     1996-tól oktatói feladatokat látott                katasztrófavédelem befogadóhe-
     el, 2000-től pedig a híradóképzé-                 lyet működtetett, problémák vol-
     sért, vizsga-előkészítésért, oktatá-                tak az áramellátásban is. De az
     si fejlesztésért felelt. A katasztrófa-              alezredes volt az is, aki 2019 júniu-
     védelem felé egy találkozás fordí-                 sában – amikor heves zivatarral
     totta: egy bevásárlás során össze-                 egy vihar érte el az északkeleti
     futott egy volt tűzszerész kollégá-                országrészt, különösen Szabolcs-
     val, ő javasolta Gudor Istvánnak,            Fotók: FKI Szatmár-Bereg megyét – vezette a
     hogy jelentkezzen az akkori Fővárosi Polgári     károk felszámolását támogató fővárosi önkéntes
     Védelmi Igazgatóságra. Meg is tette, sikerrel    és hivatásos erőket.
     járt. 2003-tól négy éven át a metró- és óvóhelyi    Amikor a szakmai eredményekre terelődött a
     csoport vezetője volt, majd 2007-2012 között a    szó, a polgári védelmi felügyelő azt emelte ki,
     III. Kerületi Polgári Védelmi Kirendeltséget     hogy kirendeltségvezetőként sikerült támogatá-
     vezette. 2012-ben került mostani beosztásába, az   sokat találni az akkor már meglévő önkéntes
     akkor megalakult Fővárosi Katasztrófavédelmi     egyesületek számára, illetve sikerült új egyesüle-
     Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi      teket megnyerni az együttműködésre. Az árvízi
     Kirendeltségének polgári védelmi felügyelői     védekezések során pedig olyan személyes kap-
     székébe.                       csolatokra tett szert, amelyek jól szolgálták a
      Az első operatív védekezés, amelyben részt     sikeres védekezést. Az alezredes további tervei
     vett, a 2006-os dunai árvíz volt. Ezt követően    között szerepel, hogy erősítse az önkéntes egye-
     pedig az összes olyan áradás feladatot adott az   sületek szerepvállalását, bővítse képzésüket is,
     alezredesnek, amely érintette a Római parton     hogy speciális felkészítésekkel képesek legyenek
     élőket, ezek közül a legemlékezetesebb a 2010-    beavatkozni.
     es, valamint a 2013-as, történelmi méretű dunai
     árvíz volt. Gudor István részt vett a 2014 decem-


                      2021. FEBRUÁR                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14