Page 6 - magazin-február
P. 6

Portré      Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados
      PÁZMÁND,


      A TŰZOLTÓ-GENERÁCIÓK BÖLCSŐJE

         Apáról fiúra száll a tűzoltói hivatás szeretete a Fejér megyei
         Pázmándon. Az önkéntes tűzoltó egyesület megalakulása az 1800-as

         évek végére nyúlik vissza. A több mint százharminc éves szervezet 2015
         óta önálló beavatkozásra is jogosult. Példamutató szakmai elhivatottsá-
         gukkal kiérdemelték az Év önkéntes tűzoltó egyesülete 2020 címet.                                távolabbi káresemények kezelésében is szerepet
                                vállalnak. Helyt-álltak a vörösiszap-katasztrófát
                                követő mentésnél, a 2013-as márciusi hóvihar
                                idején és a dunai árvízi védekezésnél.
                                  A tűzoltó egyesület saját maga neveli ki
                                későbbi tagságát. Mindig is nagy figyelmet for-
                                dítottak a gyerekek tűzvédelmi nevelésére, az
                                óvodai és az iskolai foglalkozások mellett nya-
                                ranta tűzoltótábort szerveznek, és a legifjabb
                                generációt egy szelfifal is várja a szertár előtt. Az
                                egyesület magas színvonalon űzi mind a hagyo-
                 Fotók: E. Várkonyi Péter, Szabó-Bisztricz Anett
                                         mányos, mind a CTIF-szabá-
      A pázmándi önkéntes tűzol-                       lyok szerinti tűzoltósportot.
      tók máig az alapító, Lyka                       Többszörös   bajnokai  az

      Döme által építtetett szertár-                     országos ifjúsági tűzoltóver-
      ban állomásoznak. Eszköz-                        senynek, és a tűzoltó-olimpi-
      parkjukat,  felszereléseiket                     ákon is sikeresen szerepeltek.
      folyamatosan fejlesztik. Egy                        A tűzoltás és műszaki
      Mercedes TLF 1000 és egy                        mentés mellett folyamatosan
      Steyr TLF 2000 gépjárműfecs-                      újítják szertárukat. A tetőhé-
      kendővel, valamint egy Ford                       jazat cseréje, a raktárépítés, a
      Transit   csapatszállítóval,                     konyhabővítés után – az
      műszaki mentőszerrel biztosít-                     energetikai korszerűsítés és a
      ják Pázmánd, Kápolnásnyék, Vereb mentő tűz-     környezetkímélő szemléletmód jegyében – nap-
      védelmét. Az M7-es autópálya közelségéből      elemes rendszert szeretnének megvalósítani,
      adódóan a sztráda egy szakaszára is vonulnak.    amelynek alapját pályázati forrásból már kiépí-
      Fejér megye első önállóan beavatkozó önkéntes    tették. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd
      tűzoltóságaként minden hétköznap éjszaka,      szakmai tevékenységével, a lakosság biztonsága
      valamint hétvégenként és ünnepnapokon is       érdekében tanúsított elhivatottságával és az
      készenlétet vállalnak. 2020-ban tizenhét mű-     utánpótlás nevelésben betöltött szerepével mél-
      szaki mentéshez és tizenhat tűzesethez vonul-    tán érdemelte ki az év önkéntes tűzoltó egyesü-
      tak. Ha szükséges, tevékenységi területüktől     lete címet.


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11