Page 3 - magazin-május
P. 3

KÖSZÖNTŐ TŰZOLTÓNAP ALKALMÁBÓL    Tisztelt Kollégák!

    Május 4-e hagyományosan a tűzoltók ünnepe, ezen a napon világszerte, így Magyarországon is rájuk,
    róluk emlékezünk. Elsősorban az elhunyt tűzoltókra, különösen a szolgálatteljesítés közben életüket
    vesztett kollégákra gondolunk ezen a napon vissza, egyúttal ünnepeljük a ma tűzoltóit, akik folyama-
    tosan készen állnak arra, hogy embertársaikon segítsenek.
      Május 4-e Szent Flórián napja. A mártír római katonát nemcsak a tűzoltók, hanem a serfőzők, faze-
    kasok, pékek, kéményseprők – vagyis a tűzzel, nyílt lánggal dolgozók – is védőszentjüknek tekintik.
    Köszöntöm tehát azokat a kéményseprő kollégákat is, akik munkájukkal, a kémények ellenőrzésével,
    tisztításával hozzájárulnak a tűzesetek, szén-monoxid-mérgezéssel járó káresetek megelőzéséhez, az
    emberek életének megóvásához.
      A Tűzoltónap nemcsak a visszatekintés, hanem a figyelemfelhívás napja is. Arra igyekszünk irá-
    nyítani a figyelmet, hogy jobb a tűzeseteket, káreseteket megelőzni, mint felszámolni, de főleg, mint
    átélni. Az elmúlt több mint egy évben különösen felértékelődött az élet, a járványhelyzet a hétközna-
    pok részévé tette a rendkívüli helytállást. A méltatás tehát az idén sem illetheti kizárólag az állomány
    tagjait, tűzoltókat, kéményseprőket, azoknak is kijár, akik az élet bármely területén másokért hoznak
    áldozatot hivatásuk végzése közben, vagy éppen szabadidejükben.
      A magyar társadalom a tűzoltókét a becsben tartott, széles körben tisztelt hivatások között tartja
    számon, tagjaira az állampolgárok gyakran tekintenek rendkívüli helytállást tanúsító hősként, akik
    elkötelezetten, félelem nélkül mennek oda, ahonnan mások menekülnek. És valóban, egy tűzoltóban
    meg kell legyenek mindazok a tulajdonságok, amelyeknek köszönhetően kitartóan és rendíthetetlenül
    képes védeni, ha kell, menteni az emberi életet, az anyagi javakat. Az elhivatottság és az elkötelezett-
    ség azok a tulajdonságok, amelyek segítenek túljutni a kisebb és nagyobb nehézségeken, ezek nélkül
    nem lehetne a sokszor emberpróbáló helyzeteket megoldani.
      A tűzoltók persze nem hőstettként tekintenek munkájukra, számukra a mindennapok része az
    emberi életek és az anyagi javak mentése, teszik ezt szakmai tudásuk legjavát adva, ha az élet úgy
    hozza, akár szolgálaton kívül. Így volt ez ebben a mindenki számára nehéz évben is, a kihirdetett
    veszélyhelyzetben szükséges módon, a szokottnál is több óvintézkedés közepette. Hiszen a hivatás
    szabályai, valamint az elkötelezettség minden tűzoltónak azt diktálja, hogy tegyen meg mindent a baj-
    ban lévőkért, ha máshogy nem megy, emberfeletti teljesítményt nyújtva.
      Köszönöm tehát a munkáját az ország valamennyi tűzoltójának, aki az emberi élet és az anyagi
    javak védelmében, mentésében részt vesz. A hivatásos állományú kollégák mellett azoknak is, akik
    önkéntes tűzoltó egyesület, önkormányzati vagy létesítményi tűzoltóság, esetleg valamely önkéntes
    mentőszervezet keretében tesznek embertársaikért. Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik már
    nyugállományban vannak, de több éven, évtizeden keresztül szolgáltak tűzoltóként. Őket is megille-
    ti, hogy a tűzoltók napja alkalmából kellő figyelmet és elismerést kapjanak.
      Nem kívánhatok mást, mint hogy végre tényleg visszatérhessünk a mindennapi életünkhöz, ünne-
    peinket ismét a szokott módon megtarthassuk! Ehhez kívánok jó egészséget minden tűzoltónak és
    kéményseprőnek!


    Budapest, 2021. május 4.

                                            Dr. Góra Zoltán
                                            tűzoltó altábornagy
                                            főigazgató


                       2021. MÁJUS                             1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8