Page 4 - magazin-május
P. 4

Időszerű kérdések


      Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagy

      AZ ÉV TŰZOLTÓJA: BÍRÓ JÁNOS


      TŰZOLTÓ FŐTÖRZSŐRMESTER
         „Ezt a 25 évet minden leckével együtt újra bevállalnám. Nem csinálnám
         máshogy…” – így összegezte eddigi pályafutását Bíró János tűzoltó

         főtörzsőrmester, a tatabányai hivatásos tűzoltó-parancsnokság különle-
         gesszer-kezelője, akinek kimagasló szolgálati tevékenysége elismerésé-
         ül Tűzoltónap alkalmából a belügyminiszter az Év Tűzoltója miniszte-

         ri díjat adományozta.


      Bíró János 1995 óta tűzoltó,                       károsíthatná az ember lel-
      eddigi életét szolgálatban                        két. Nem lehet eleget hang-
      töltötte, tűzoltóként dolgo-                       súlyozni ebben a bajtársak
      zott. Parancsnoka szerint                        szerepét. A másik típusba
      mindig példamutató, precíz                        tartoznak azok a tűzesetek,
      munkával járt elől. A fiata-                       műszaki mentések, amelyek
      labbak számára mentorként                        helyszínéről úgy térhetünk
      szolgál, a rutinosabbak                         vissza, hogy tudjuk: most
      segítőkész, higgadt, biztos                       sikerült, segítettünk. Ezekre
      pontként számíthatnak rá.                        a riasztásokra könnyebb
       A főtörzsőrmester a tűz-                       visszagondolni, bár ezeket
      oltós emlékeiről így beszélt:                      is beárnyékolja kicsit a
      „Biztos, hogy belefutunk                         tudat, hogy károsult, vagy
      egy-két dologba, ami meg-                        valamilyen kár ilyenkor is
      változtat, én már az első                        van.” Bíró János szerint
      beavatkozásom után felül-                        olyan ember válassza a tűz-
      vizsgáltam a vezetési szo-                        oltói hivatást, aki tényleg
      kásaimat. Egy tűzoltó tudja,                       segíteni akar, akinek ezt
      milyen könnyen kész a baj                        mondja a belső hang. Úgy
      az utakon. A megfelelő                         véli, aki csak munkát, kere-
      követési távolság például                        setet keres, az előbb-utóbb
      elengedhetetlen. Huszonöt                        továbbáll.
      év alatt sok káresetnél meg-                        Tűzoltógépjármű vezető-
                                Fotók: Varga Mihály Sebestyén
      fordultam. Két fő típusba                        jeként a főtörzsőrmester leg-
      sorolnám a beavatkozásokat: az egyikbe azok a    főbb mottója: „A gyors vonulásnál sokkal fonto-
      megrázó esetek tartoznak, amelyeket az ember     sabb, hogy oda is érj, hogy segíthess.” Mint
      emlékezete automatikusan igyekszik törölni,     mondta, nagyon jólesik neki az elismerés, örül,
      vagyis jó esetben elkallódnak az ember fejében.   hogy az évek alatt felhalmozott tapasztalat ilyen
      Ez egy természetes önvédelem. Az ilyen történé-   formában is kamatozott.
      seknél nagyon fontos a csapat, a többiek segíte-
      nek „elütni” azt a részét, ami maradandóan


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9