Page 7 - magazin-május
P. 7

Addig ő volt az, akinek fel-
     adatokat adtak, akit szakmai-
     lag irányítottak, azután már ő
     tette ezt, és egyúttal felelt
     döntéseivel bajtársaiért.
      Nagy Róbert elmondta,
     szolgálatparancsnokként
     sem felejtette el, mi ragadta
     meg még civilként a tűzol-
     tókban: a szervezettség, a
     fegyelmezettség és az em-
     berség. A szervezettséget és
     a fegyelmet maradéktalanul
     betartja és betartatja, hiszen
     egy-egy beavatkozásnál ezen
     életek múlhatnak. A kárhely-
     színi feladatok egymásra
     épülnek, a mentés mindig csapatmunka, min-      tos azt is tudni, egy-egy kollégának melyek a
     denkinek ugyanakkora szerepe van, olyankor      gyengébb területei. A jó vezető ezeket felméri és
     nincs „én”, csak a „mi” létezik. A szolgálatpa-   okosan használja. Ami az elkerülhetetlen tragé-
                                     diák feldolgozását illeti, Nagy Róbert
                                     az átélt borzalmak kibeszélésében
                                     hisz. Szerinte fontos, hogy a tűzoltók
                                     tudják, nem szabad átvenniük az
                                     érintettek fájdalmát, és biztosnak
                                     kell lenniük abban, hogy amit tűzol-
                                     tóként és emberként lehetett, mara-
                                     déktalanul megtették. Ebbe a tudat-
                                     ba és társaik segítségébe kapaszkod-
                                     va léphetnek csak túl a hivatással
                                     járó nehéz pillanatokon. Összegezve
                                     az elmúlt éveket, végül az alezredes
                                     hozzátette: „Könnyű volt a mun-
                                     kámban jól teljesíteni, mindig
                                     nagyon jó srácokat kaptam.”
                                      Nagy Róbert hivatásán túl a
                                     sportokban is jeleskedik. A futásban
                                     találta meg az igazi kikapcsolódást.
                                     A szegedi Futótűz Futóklub alapító-
                  Fotók: Molnár Krisztina, Domonkos Gábor, Nagy Róbert archívum
                                    ja, elnöke és eredményes tagja.
     rancsnok ugyanilyen fontosnak tartja, hogy      Indulása óta minden Ultrabalatont lefutott,
     emberként is a bajtársai mellett álljon.       rendszeresen teljesítette a Bécs-Budapest és a
     Vezetőként tisztában kell lennie az erősségekkel   Békéscsaba-Arad távot is. De a sportban is igaz
     és a gyengeségekkel is: kit milyen területen     az, ami a hivatásában: csapatban tud igazán jól
     érdemes fejleszteni, milyen feladatokban kire    teljesíteni.
     lehet számítani leginkább, de a csoport biztonsá-
     ga és a munka eredményessége érdekében fon-


                       2021. MÁJUS                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12