Page 11 - magazin-május
P. 11

Persze vannak olyan egyesületek, amelyek      tak. Az önállóan beavatkozó egyesület tagjainak
     már több éve, akár évtizede működnek.        egyike Halász Sándor, aki főállásban bűnügyi
     Többségük a közelmúltban is fejlesztett: a      technikus, a kéki Stefán Róbert pedig évekkel
     katasztrófavédelem központi pályázatán a sza-    ezelőtt döntött úgy, hogy beáll a demecseri tűz-
                               oltókhoz, miután saját kertjükben egyik család-
                               tagjától „ment el a tűz” egy szabadtéri égetés
                               alkalmával. Szőlősi Roland 2007 óta önkéntes
                               tűzoltó és annyira komolyan vette ezt a munkát,
                               hogy tíz év után hivatásosnak állt, persze az
                               önkéntességet nem hagyva hátra. A parancsnok,
                               Lukács István is hivatásos tűzoltó, ő az egyesü-
                               let egyik alapító tagja. Ahogyan a fejlesztési
                               lehetőségeket, különböző pályázati kiírásokat
                               figyelő Enyedi Zoltán is, akinek felmenői és
                               rokonai között több önkéntes tűzoltó is volt.
                               Mivel Demecser egy forgalmas főútszakasz mel-
                               lett és Nyíregyházától, valamint Kisvárdától is
                               26-26 kilométerre helyezkedik el, az egyesület
                               működésének, gyorsaságának fontossága meg-
                               kérdőjelezhetetlen. Mire a hivatásos egységek
                               kiérnek egy-egy környékbeli tűzesethez, baleset-
                               hez, addigra a helyiek már többnyire megkezd-
                               ték a beavatkozást.


     bolcsi önkéntesek tavaly több mint 25 millió
     forint értékű támogatáshoz jutottak, de más
     hazai, és ha lehet, nemzetközi pályázatokon is
     gyakran indulnak, így jutva forrásokhoz, eszkö-
     zökhöz. Felújított gépjárműfecskendőt kaptak a
     napkoriak, az ajaki egyesület mobilapplikáció-
     val könnyítette meg az önkéntesek riasztását, a
     2019-es Év Tűzoltó Egyesülete, a demecseri       Hasonló a helyzet Rakamazon is. A Borsod-
     pedig a többi között napelemekkel látta el szer-   Abaúj-Zemplén megye határánál, a Tisza szom-
     tárát. Utóbbi szervezet is igyekszik kihasználni   szédságában elhelyezkedő településre körülbe-
     minden pályázati lehetőséget. Az „Önkéntes     lül 25 perc alatt érnek ki a nyíregyházi hivatáso-
     mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése”    sok. Ott már több mint százhúsz éve működik
     nevű KEHOP-os projekt keretében országosan      önkéntes egyesület. Suller Gyula rakamazi
     negyvenöt quadot és ugyanennyi utánfutót szer-    parancsnok önkéntesség tekintetében is nagy-
     zett be a BM Országos Katasztrófavédelmi       korú, hiszen 18 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy
     Főigazgatóság. Egyet-egyet a demecseriek kap-    édesapja nyomdokaiba lép. Azt mondja,


                       2021. MÁJUS                             9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16