Page 6 - magazin-május
P. 6

Időszerű kérdések


      Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagy


      „KÖNNYŰ VOLT A MUNKÁMBAN


      JÓL TELJESÍTENI, MINDIG NAGYON


      JÓ SRÁCOKAT KAPTAM.”
         Május negyedike ezentúl dupla ünnep a szegedi laktanya egyik szolgá-
         latparancsnokának. Nagy Róbert tűzoltó alezredes szinte napra ponto-
         san huszonnyolc évnyi szolgálat után a Tűzoltók napja alkalmából
         vehette át az Év Tűzoltója elismerést.      Nagy Róbert György 1993. május elsején szerelt
      fel a szegedi tűzoltókhoz. Története egy tűzeset-
      nél kezdődött: egy otthonával szomszédos utca
      egyik családi házában csaptak fel a lángok, az
      oltásban – akkor még civilként – ő is segédke-
      zett. Amikor megérkeztek a tűzoltók, Róbert
      csodálattal figyelte az egységek szervezettségét,
      fegyelmezettségét. Akkor határozta el, hogy tűz-
      oltó lesz. Oltás után szóba is elegyedett az egyik
      tűzoltóval, akit kifaggatott arról, miként tudna
      bekerülni a csapatba. Miután akadály nélkül
      átesett a szükséges vizsgákon és vizsgálatokon,
      1993. május elsején felvette élete első szolgálatát
      a szegedi laktanyában. A tapasztaltabb tűzoltók-
      tól a szakma minden csínját-bínját elleste, emel-
      lett több iskolát is elvégzett. Azután három
      évvel, hogy megszerezte szakmai felsőfokú vég-
      zettségét, letehette a tiszti fogadalmat.
       Az alezredes beszélt arról is, hogy az első idő-
      szak nehezen telt. Mindent megtett annak érde-
      kében, hogy igazi tűzoltóvá váljon, de érezte,
      hogy sokat kell tanulnia és bizonyítania. Az
      „öreg” tűzoltók között újoncként nagy teher
      nehezedett rá, örök maximalistaként mindig a
      legtöbbet akarta nyújtani. De tanulni és gyakorol-
      ni akart, ez a szándéka erősebb volt mindennél.
      Ahogy telt az idő, munkáját egyre nagyobb szak-
      mai elismerés övezte. Lépkedett előre a ranglét-
      rán, majd élete nagy pillanatához érkezett: szol-
      gálatparancsnoki feladatokra kérték fel. Ezt
      tekinti hivatása legnagyobb fordulópontjának.


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11