Page 5 - magazin-május
P. 5

Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy
     AZ ÉV TŰZOLTÓJA: KÓBOR ISTVÁN


     CÍMZETES TŰZOLTÓ ZÁSZLÓS

        Óriási megtiszteltetés érte a zalaegerszegi hivatásos tűzoltó-parancs-
        nokság különlegesszer-kezelőjét: Tűzoltónap alkalmából dr. Pintér

        Sándor belügyminiszter kimagasló szolgálati tevékenysége elismerésé-
        ül az Év Tűzoltója miniszteri díjat adományozta a zászlósnak.     Kóbor István 1981-ben született Zalaegersze-
     gen. A tűzoltói munkával már egészen kisgyer-
     mek korában megismerkedett, hiszen szintén
     István nevű édesapja is ezt a hivatást gyakorolta
     a zalai megyeszékhelyen. Az ifjabbik Kóbor
     2003. szeptember elsején lett a zalaegerszegi
     hivatásos tűzoltóság beosztott tűzoltója, és eddi-
     gi pályafutása során több kiemelkedő zalai és
     országos eseménynél is jelen volt. Máig élénken
     él az emlékezetében a 2004-es zalaegerszegi
     hűtőháztűz, ahol emberfeletti munkával sikerült
     megfékezni a lángokat a több napon keresztül
     égő üzemben. 2010-ben részese volt az ajkai
     vörösiszap-katasztrófa felszámolásának, és
     ugyancsak emlékezetesnek tartja a                 de eseti jelleggel rajparancsnok-
     2013-as történelmi dunai árvizet.                 ként is ellát feladatokat. Elöljárói
      Ahhoz, hogy ezeknél az esetek-                  szerint méltán szolgált rá mostani
     nél tudása legjavát nyújtsa, kellett                elismerésére, hiszen munkájában
     az is, hogy a legjobbaktól – vagy,                 precíz, nagy teherbírású, felké-
     ahogy fogalmazott, a szakma régi                  szült tűzoltónak tartják, aki mind-
     motorosaitól – sajátítsa el a hiva-                emellett tisztelettudó is.
     tás alapjait. Mint mondta, sokat                   Szabadidejét leginkább család-
     köszönhet azoknak az elöljárók-                  jával tölti, a zászlós két gyermek –
     nak és kollégáknak, akik időt                   egy 12 éves lány és egy 7 éves fiú
     szántak rá, hogy megmutassák             Fotók: Kósi Zsolt  – büszke édesapja. Emellett szíve-
     neki, miként válhat még jobb tűzoltóvá. Éppen    sen foglalkozik mezőgazdasággal is. Ebben az
     ezért mostani elismerését azoknak az emberek-    évben pedig két jubileumot is ünnepel: egyrészt
     nek köszöni meg leginkább, akik a pályáján elin-   most lesz negyvenéves, míg édesapja – a példa-
     dították, és sokat segítettek abban, hogy idáig   képe – a hetvenet tölti be. Ha pedig hozzávesz-
     eljutott.                      szük, hogy ő lett az „Év Tűzoltója”, akkor nyu-
      Ehhez persze kellett az is, hogy Kóbor István   godtan mondhatjuk, hogy 2021 bizonyára az
     minden lehetőséget megragadott, hogy képezze     egyik legemlékezetesebb év marad Kóbor István
     magát: beosztása jelenleg különlegesszer-kezelő,   életében.


                       2021. MÁJUS                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10