Page 13 - magazin-május
P. 13

Kissné Papp Timea
     FEHÉRBŐL LETTEM FEKETE
        Édes-bús beszélgetés az ápolónőből lett kéményseprőmesterrel kerek

        évfordulós szülinapja alkalmából.


      etre Csilla ötödik éve kollé-
     Pgánk a Gazdasági Ellátó
     Központ kéményseprői szerve-
     zeténél. Életvidám, sikeres nő,
     büszke édesanya, szereti a
     munkáját, kiváló szakember,
     közvetlen kollégái tűzbe men-
     nek érte. Sokan szeretik, de az
     online ünnepségek csendes
     személytelensége miatt alig
     néhányan vették észre a nevét a
     születésnapjuk alkalmából kö-
     szöntöttek között. A nők leg-
     többje nem igazán szereti, ha a
     koráról esik szó, de Csilla erre
     alig reagál. Most nem magával

                               törődik. Nagy bánata van – elveszítette az édes-
                               apját.
                                Hosszan beszélgetünk. Először a szomorú
                               dolgokról. Konkrétabban Csilla Covid-bajáról,
                               amely szerencsére nem volt súlyos, de abban
                               azonban megakadályozta, hogy meglátogassa
                               kórházban fekvő apukáját és elbúcsúzzon tőle.
                               Szinte érezni a bánatát, a hiányérzetét, az elmu-
                               lasztott utolsó kézszorítás és az utolsó puszi
                               veszteségét.
                                Beszélgetünk a családról. Megtudom, hogy
                               Csilla édesapja maga is kéményseprőmester volt,
                               aki csaknem hatvan éven át művelte és imádta ezt
                               a kézműves szakmát. Ezt az élményt adta át mind
                               a két lányának, akik mindketten a szakma meste-
                               rei, tőle tanulták a kéményseprést, a munkaszere-
                               tet, a kitartást és az alázatot, hogy mindig készen
                               kell állni a segítségre. Csilla eredetileg egészség-
                               ügyi szakközépiskolát végzett, majd éveken át
                               kórházban dolgozott, fehér nővérruhában. Csak
                               később, kisebbik gyermeke születése után kezdett
                               besegíteni édesapjának a kéményseprős ügyinté-


                       2021. MÁJUS                             11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18