Page 12 - magazin-május
P. 12

Időszerű kérdések      számukra fontos cél az utánpótlás-nevelés, min-
      dig igyekeznek érdekes bemutatókat szervezni
      helyben és a környékbeli településeken egya-
      ránt. Guth Marcell és Krómer Gergő huszon-
      évesek, örömmel emlékeznek vissza nem is
      olyan régi általános iskolás éveikre, amikor ifjú-
      ságitűzoltó-versenyeken vettek részt. Ott tet-
      szett meg nekik a tüzes hivatás, miközben fecs-
      kendőszerelési mozzanatokat, tűzoltási techni-
      kákat is elsajátíthattak. A harmincegy éves
      Stomp Balázs pedig még polgárőr volt, amikor
      egy nyári rendezvényen befutott a hír, hogy
      frontális baleset történt Rakamaz határában.
      Csatlakozni tudott a helyszínre induló önkén-
      tes tűzoltókhoz, hogy segítsen, amit csak tud.
      Már a helyszínen, forgalomirányítás közben
      döntötte el, hogy önkéntes tűzoltóként is sze-
      retne helyt állni. Harmadik éve teszi is. Az eset-
      nél Vaszil Zoltán volt a sofőr, aki csaknem hat
      éve erősíti a rakamazi tűzoltók csapatát.
      Megannyi esetnél tűzoltásvezetőként is bizo-
      nyította rátermettségét, és az esetek többségé-
      ben ő az egyesület szóvivője is. Legutóbb feb-
      ruárban szerepeltek több országos médiumban,
      miután a Nagy-Morotva befagyott jegéről men-
      tettek őzeket. Ahogy a legtöbb egyesület, ők is          Fotók: Rutkai-Dér Vivien, Demecser és Rakamaz ÖTE archívum
      az önkénteseknek szóló, ajaki fejlesztésű mobil     A szabolcsi önkéntes egyesületek csak tavaly
      app segítségével tájékozódnak a térségbeli ese-   több mint két és félezer SMS-értesítést kaptak.
      tekről, de SMS-ben is jelzést kapnak.        Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, tűzoltósági
                                       főfelügyelő hozzátette: „Ötszázkét
                                       esetben, az összes esetszám tizen-
                                       két százalékában avatkoztak be a
                                       megyei önkéntesek, az elmúlt öt
                                       év átlagát tekintve minden tizedik
                                       káresetnél tudtak közreműködni
                                       vagy önállóan beavatkozni.” A sta-
                                       tisztikák és a tapasztalatok is azt
                                       mutatják, az önkéntes tűzoltó
                                       egyesületek tevékenysége kiemel-
                                       ten fontos, és évről évre erősödik
                                       az együttműködés a hivatásos
                                       szervek és az önkéntes szerveze-
                                       tek között.

   10                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17