Page 3 - magazin-december
P. 3

IRÁNYFÉNY

                                       A tartalomból
    A fényeket látjuk, a sötét eltakar mindent. Valódi és jelképes érte-
    lemben is arra törekszünk, hogy ott, ahol sötétben maradtak ember-
    ek, irányfényt mutassunk, világosságot teremtsünk, amelyhez lehet
    igazodni, amelyre figyelve ki lehet jutni a sötétből, amelyet követve 2   Beavatkozások
    bizonyosságot találunk a bizonytalanság helyett. A tűzoltók egyik      belülről
    legfontosabb felszerelése a lámpa: sisakon vagy a kezükben, esetleg
                                           Lakástűz
    reflektorok formájában, fontos, hogy segítségükkel lássák, felderít-
                                           a második emeleten ...........2
    sék a körülményeket. Ha egy mélybe zuhant ember, sötétben rekedt
                                           Az egyenruhásokra
    sérült, füstben botorkáló lakó fényt észlel, akkor a kivezető utat is
                                           mindig számítani lehet......4
    meglátja, azonnal érti a jelet: a megmentésére sietők a közelben
                                           Tűz és víz.............................5
    vannak.
                                           Tűz a vasvári hulladék-
      Ugyanígy lehet világosságot gyújtani a szavakkal is. Célunk az,
                                           feldolgozóban .....................7
    hogy az ismerethiány, felkészületlenség, tétovaság, tájékozatlanság
    vagy csak dermedt ijedtség sötét kamrájából szavakkal teremtett       Amikor a nagy vasak
                                           kerülnek bajba ....................9
    irányfényekkel vezessük ki az olvasót.
      Belsősárd, Kertészsziget, Gyál, Tóalmás, Érsekvadkert, Doboz,  11    Időszerű kérdések
    Rákóczifalva, Kunhegyes, Siklós, Szigetszentmiklós, Ráckeve,
                                           Cél az önkéntesek
    Vésztő, Hévíz, Piliscsév, Alsózsolca, Budapest, Zalakaros, valamint
                                           tudásának fejlesztése .......11
    Dunakeszi és Nyíregyháza, Bedegkér, Győr, Kétbodony.
    valamennyiben halálos lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés tör- 13      Portré
    Települések az ország más-más pontjain. Ami közös bennük, hogy
                                           Milyen volt az éved?........13
    tént az elmúlt másfél hónapban. Csak novemberben majdnem hat-
    a szomorú mondattal, hogy „Ismét áldozatot szedett a tűz/szén- 14      Magazin
    száz lakástűz volt az országban, tizenkilenc hírünk kezdődött azzal

                                           Tűzön-vízen át .................14
    monoxid”. Abban a hónapban tizenhetedike volt a legszomorúbb
    nap, akkor három helyen is ölt a tűzkakas vagy a csendes gyilkos. A     A hajóskapitányságtól
                                           a tűzoltóságig ...................16
    legtöbb tűzeset nyílt láng használatára, elektromos hibára, fűtési
    rendellenességre, főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza. Bár a      A szolgálat
                                           és a zene ritmusa..............18
    katasztrófavédelem a rendelkezésére álló összes felületen figyel-
    meztet arra, hogy meg kell vizsgáltatni a kéményeket, figyelmeztet      Maximalista vagyok
                                           magammal szemben........19
    a szén-monoxid veszélyeire, a tűzmegelőzésre, mégis minden egyes
    sérüléssel vagy halállal végződő tűzesetnél felmerül a kérdés: miért?    Vajon lesznek-e
    Miért hiszik azt az emberek, hogy tragédiák mindig másokkal tör-       utódainknak örökség
                                           relikviáik?...........................21
    ténnek?
      Minden miértre van válasz is. De mindegyik túlmegy a kataszt-       Sikerült, győztünk! ...........23
    rófavédelem kompetenciáján. A mi dolgunk a korai figyelmezteté-       Tűzkatasztrófa
    sen kívül az, hogy ha beüt a baj, mentsük, ami még menthető.         Reszneken .........................26
      A fény számos kultúrában, vallásban a változás, a fordulat, a
    tudás, a megvilágosodás szimbóluma. Az adventi fények a várako-
    zást, egyúttal a megváltás érkezését jelzik. Gyújtsunk tehát fényt a
    sötétben, és ha a sötét kialakulásáért magunk is felelősek vagyunk,
    úgy a megszüntetése érdekében is tudunk tenni valamit. Tettekkel,
    esetleg szavakkal.                             Címlapunkon:
      Ebben a szellemben kívánunk minden olvasónknak békés, bol-      Szeméttelep égett Vasváron
    dog, nyugodt ünnepeket!
                                           Fotó: Balogh Eszter
                                         tűzoltó főhadnagy/Vas MKI

                             A szerkesztőség    www.katasztrofavedelem.hu

                     2021. DECEMBER                             1 1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8