Page 6 - magazin-december
P. 6

Beavatkozások belülről      Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados
      AZ EGYENRUHÁSOKRA MINDIG


      SZÁMÍTANI LEHET

        ovember 9-én délelőtt érkezett bejelentés a   gálatban lévő társa-
      NGyőr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófa-        ival, hogy biztosí-
      védelmi Igazgatóság főügyeletére, hogy ég egy    tott legyen a folya-
      családi ház Kónyban, a Rákóczi utcában. A      matos  vízellátás.
      műveletirányítás a kapuvári, a csornai és a győri  Mindemellett infor-
      hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavé-   mációkkal is ellátta
      delmi műveleti szolgálatot riasztotta, és ezzel   a műveletirányító
      egy időben a közműszolgáltatókat is értesítette.   kollégákat a hely-
      Elsőként a csornai hivatásos tűzoltók és a műve-   színen tapasztaltak-
      leti szolgálat ért a helyszínre, ők végezték a fel- ról. Rajta kívül egy
      derítést. Annak során egy száz négyzetméteres,    másik egyenruhás, Kovács Szabolcs rendőr
      teljes terjedelmében égő családi házat, mellette   törzszászlós, kónyi körzeti megbízott is azonnal
      pedig egy lángokban álló autót találtak. Pár perc  segített. Ő volt az első hivatásos a helyszínen,
                                áramtalanított, elzárta a vezetékes gázt, nyugtat-
                                ta a sokkos állapotba került tulajdonost, és a
                                munkálatok ideje alatt biztosította a helyszínt. A
                                tűzoltók oltás közben találtak egy felhasadt gáz-
                                palackot, egy másikat pedig épen kivittek az
                                épületből és visszahűtötték. A húsz tűzoltónak
                                több mint egy óra kellett a tűz elfojtásához.
                                Ezután kezdték lebontani a megégett gerendá-
                                kat, miközben a katasztrófavédelmi műveleti
                                szolgálat elkezdte a tűzvizsgálatot. Mivel a ház
                                lakhatatlanná vált, az ott élő családot rokonok
                                fogadták be.
                                  Tóth Gábor 2010 óta tűzoltó, négy éven át
                                beavatkozó tűzoltóként szerzett tapasztalatot,
                                majd a következő négy évben katasztrófavédel-
             Fotók: Ruskáné Takács Anita, Csorna Katasztrófavédelmi Őrs
                      és Tóth Gábor archívuma mi megbízott volt. 2018 óta dolgozik a megyei
      múlva a kapuvári, majd a győri tűzoltók is meg-   ügyeleten főügyeletesként. A háromgyermekes
      érkeztek és több oldalról kezdték oltani a tüzet,  édesapa nem először segített szolgálaton kívül,
      védve a hatalmas lángoktól a szomszéd házat.     2016-ban egy győri benzinkúton kigyulladt egy
       Tóth Gábor tűzoltó százados, az igazgatóság    hűtőkamion, annál a tüznél porral oltót, majd
      főügyeletese ebben az utcában lakik családjával,   slagot ragadott, hogy megakadályozza a tűz
      és éppen szabadnapját töltötte otthon. Észlelve a  továbbterjedését, amíg a tűzoltók kiértek, és tel-
      tüzet, rögtön felkapott egy kabátot és indult    jesen elfojtották a lángokat. Milán, Írisz és Áron
      segíteni. A tűzoltás vezetőjét tájékoztatta arról,  joggal lehetnek büszkék édesapjukra, aki ízig-
      hogy tudomása szerint kik lakják az épületet,    vérig tűzoltó.
      segített keresni a tulajdonost, akinek hollétéről
      nem volt információ, majd táplálást szerelt szol-


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11