Page 9 - magazin-december
P. 9

Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy
     TŰZ A VASVÁRI


     HULLADÉKFELDOLGOZÓBAN

        November 24-én, nem sokkal egy óra előtt érkezett a megyei művelet-
        irányítási ügyeletre a jelzés, amely szerint Vasváron, a Petőfi Sándor

        utcában ég a szeméttelep. A tűzesetről, az irányításról, a döntésekről és
        a tűzoltói munkáról a tűzoltás vezetőjével, Lakatár Gábor tűzoltó alez-
        redessel, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott igaz-

        gatóhelyettesével beszélgettünk.     Mint mondta, az adatlap beérkezését követően a    így tudta meg egyebek mellett azt is, hogy a tűz
     műveletirányítás a vasvári önkormányzati és a    környezetében géptároló és fémszerkezetű
     körmendi hivatásos tűzoltóság két gépjármű-     fedett színek is vannak. Emellett figyelt arra is,
     fecskendőjét és egy vízszállító gépjárművét     hogy a műveletirányítás pontos útbaigazítással
     riasztotta, később több szerre is szükség volt. A  szolgáljon. Ezeken a másodperceken is sok
     Vas megyei katasztrófavédel-
     mi mobil labor, a katasztrófa-
     védelmi műveleti szolgálat
     mellett Zalaegerszegről és
     Szombathelyről   egy-egy
     gépjárműfecskendő és víz-
     szállító, valamint a sárvári
     vízszállító is útnak indult.
     Elsőként a vasvári tűzoltók
     érkeztek a helyszínre. Meg-
     állapították, hogy öt méter
     magas  hulladékhalmokat
     érint a tűz. A körmendi
     katasztrófavédelmi kiren-
     deltség tűzoltósági felügye-
     lőjén kívül az igazgatóság
     megbízott igazgatóhelyette-
     se és a tűzoltósági főfelügye-
     lő is a helyszínre indult.
     Eközben a kárhelyen a vasvári
     és körmendi egységek a helyi tűzivíztározó-     múlik. Már a helyszínen intézkedett arról, hogy
     medencéről és a telep belső tűzivíz-hálózatáról   a tűzoltásvezetésére jogosult embereket össze-
     két vízsugárral kezdték oltani a lángokat. Mint   hívja, csoportirányítást határozott meg. A terület
     az igazgatóhelyettes elmondta, vonulás közben    tagoltsága, a füst és láng, valamint a hulladékra-
     az információgyűjtés volt az elsődleges feladata,  katok nagysága miatt megosztotta a tűzoltóerő-


                     2021. DECEMBER                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14