Page 4 - magazin-december
P. 4

Beavatkozások belülről      Dojcsák Dávid címzetes tűzoltó százados

      LAKÁSTŰZ A MÁSODIK EMELETEN

        em sokat pihenhettek a miskolci hivatásos     Az egyik szer éjjel fél egy előtt éppen felsza-
      Ntűzoltók a november tizenegyediki szol-       badult és az egység megkezdte a visszaszerelést,
      gálatuk során. A viszonylag nyugodt nappalt     de már kapta is a következő feladatot.
      egy embert próbáló este és éjszaka követte,     Társasházi lakásban keletkezett tűzhöz kellett
      ugyanis a megyeszékhelyen két jelentősebb      vonulnia a Katowice utcába. Az egyre sűrűbb
      esemény is bekövetkezett. Fél kilenc után      rádióforgalmazásból a tapasztalt tűzoltók már
      néhány perccel egy családi házban keletkezett    tudták, hogy nagy szükség van a segítségükre,
                                     ezért már út közben felkészültek a vár-
                                     ható feladatra, amely nem kevesebb
                                     volt, mint életek mentése. Az esetről
                                     több bejelentés is érkezett, amelyek-
                                     ből kiderült, hogy egy második eme-
                                     leti lakásról van szó, illetve, hogy töb-
                                     ben a negyedik emeleten rekedtek.
                                     Szerencsére a városban már nem volt
                                     forgalom, így jó tempóban haladhat-
                                     tak tűzoltók. Természetesen egy ilyen
                                     jellegű esemény kezelése mindig több
                                     embert és technikai eszközt igényel,
                                     ezért a két miskolci gépjárműfecsken-
                                     dőn, egy vízszállítón, egy emelőkosa-
                                     ras magasból mentő járművön, vala-
                                     mint egy létraszeren kívül Kazinc-
                                    barcikáról és Tiszaújvárosból is útnak
      tüzet jeleztek a Csermőkei útról, ahová a      indult egy-egy gépjárműfecskendő. Még tíz perc
      megyei műveletirányítók két gépjárműfecsken-     sem telt el az első segélyhívástól, amikor a hely-
      dőt és egy vízszállító járművet riasz-
      tottak. A tüzet, amely két helyiséget,
      valamint a födém- és tetőszerkezet
      egészét érintette, az egységeknek
      mintegy másfél óra alatt sikerült
      elfojtani, ezután láttak hozzá a
      födém megbontásához, hogy felku-
      tassák és eloltsák a még izzó, parázs-
      ló részeket. A tűzben senki sem
      sérült meg, azonban az ingatlan lak-
      hatatlanná vált. A vízszállító jármű
      nem sokkal éjfél előtt hagyta el a
      helyszínt, vizet vételezett és vissza-
      tért a laktanyába, viszont a két gép-
      járműfecskendő állománya még az
      utómunkálatokkal volt elfoglalva.


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9