Page 8 - magazin-december
P. 8

Beavatkozások belülről
      báltatást. Az önkéntes női tűzoltók min-
      den erejüket összeszedve gurították,
      húzták a tömlőket, bontották az épület
      speciális tetőszerkezetét. Összesen két
      létra- és öt szerelt vízsugárral oltották a
      létesítmény több száz négyzetméteren
      égő felületét. A tetőhéjazat egésze égett,
      a magasból mentő járművek kosarai
      folyamatosan lifteztek az egymást váltó
      rajokkal. A korlátozott látási viszonyok
      és a bádog külső héjazat jelentősen
      megnehezítette a beavatkozó állomány
      feladatát. A belső medencetérbe a füst
      miatt lehetetlen volt behatolni. Nagy
      lánggal, hevesen égett a szendvicsszer-
      kezet, a lambéria kisebb foltokban, míg a kőzet-   megyei tűzoltósági főfelügyelő is megérkezett,
      gyapot-szigetelés és a tető vázszerkezete pedig   aki a korábbi intézkedéseket jóváhagyta, a tűzol-
      hatalmas felületen lángolt. Azonnal egyértelmű-   tás vezetését nem vette át. A nagy vízelvétel és a
      vé vált a tűzoltást vezetők számára, hogy amíg a   vízhálózat terhelésének csökkentése érdekében
                                    a későbbiekben az egyik gépjárműfecs-
                                    kendő és egy magasból mentő gépjármű
                                    táplálását egy 600 köbméteres kinti für-
                                    dőmedencéből, felszívásos táplálás
                                    segítségével oldotta meg a bonyhádi
                                    fecskendő.
                                      Jól szervezetten zajlottak a bontási
                                    munkálatok, mentőfűrészek, korongos
                                    gyorsdarabolók, láncfűrészek zaja sza-
                                    kította meg az egyfolytában üzemelő
                                    gépjárműszivattyúk hangját. Éjfél előtt
                                    az épület déli oldalát az emelőkosaras
                                    járművek már biztonságosan nem érhet-
                                    ték el, így a bontást végző állomány biz-
                                    tonsági kikötéssel folytatta a külső
      fémhéjazatot nem távolítják el, addig nem lehet   bádoghéjazat eltávolítását, hogy az izzó ponto-
      hatékony a tűz oltása. A katasztrófavédelmi     kat is fel tudják térképezni. A sérült, izzó eleme-
      műveleti szolgálat utasította a siófoki emelő    ken felváltva dolgoztak az egységek. A kataszt-
      kezelőjét és az ottani beavatkozó állományt,     rófavédelmi műveleti szolgálat helyszíni szem-
      hogy vágják át a tetőszerkezet farészét az üveges  lét is tartott. A körülmények ellenére mindenki
      tetőszerkezetre merőlegesen. Így akadályozták    szárazon megúszta a történteket, a gyors intéz-
      meg, hogy a tűz a létesítmény fából készült tető-  kedéseknek hála személyi sérülés nem történt.
      szerkezetére átterjedjen.                A munka egész éjjel tartott, az utómunkálato-
       A hűtésre és oltásra alkalmazott nagy meny-    kat hajnalra fejezték be, a tamási egyes fecsken-
      nyiségű víz pedig az emeleti medence súlyából    dő és a dombóvári létraszer a helyszínen
      kifolyólag további kockázatot jelentett. Ennek    maradt, hogy biztosítsa azt és intézkedjen, ha
      érdekében a tűzoltás vezetője elrendelte az eme-   újra gyulladna a tűz.
      leti medence leengedését. Este nyolc óra előtt a


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13