Page 12 - magazin-december
P. 12

Beavatkozások belülről
      közreműködtek a forgalmi rend helyreállításá-    tásos tűzoltók a közút kezelőjével közösen elvé-
      ban. Két nappal később Kastélyosdombó térsé-     gezték a műszaki mentést.
      gében egy másik nyerges vontató is árokba        Egy kamionbaleset felszámolása során sok
      borult, ott a barcsi hivatásos tűzoltók segítségét  esetben speciális eszközöket is igénybe kell ven-
                                    niük a tűzoltóknak, a beavatkozások
                                    elhúzódhatnak. A mentéshez a tűzoltók
                                    rendelkezésére a többi között pneumati-
                                    kus emelőpárna, hidraulikus nyomóhen-
                                    ger, feszítővágó berendezés áll. A saját
                                    felszereléseken túl rendelkezésre áll a
                                    kamionmentésre specializálódott civil
                                    szervezetek vagy akár gazdasági társa-
                                    ságok eszközparkja is, vagyis a tűzoltók
                                    kérhetnek járműdarut, nagy vonóerejű
                                    csörlőt, kamionmentőt. Sérülhet a jár-
                                    művek üzemanyagtartálya, szivároghat
                                    belőle a gázolaj. Így az életmentés mel-
                                    lett fontos feladat a veszélyes anyag kör-
                                    nyezetbe kerülésének megakadályozása,


      kérték. Az elsődleges információk megerősítet-
      ték, hogy egy tartányos járműről van szó, ám az
      nem veszélyes anyagot szállít. A tűzoltók átvizs-
      gálták az egész szerelvényt, de szivárgást sehol
      sem tapasztaltak. November 16-án teljes terje-
      delmében égett egy kamion fülkéje és rakomá-
      nyának egy része az M7-es autópálya Budapest
      felé vezető oldalán, Sávoly térségében. A szőke-
      dencsi önkéntes tűzoltók érkeztek elsőként a
      helyszínre, akik rövid időn belül vízsugarakat
      szereltek, hogy megakadályozzák a tűz tovább-
      terjedését a rakomány egészére. Pár perccel
      később a marcali hivatásos tűzoltók is bekapcso-
      lódtak a munkálatokba. Az egységek végül négy
      vízsugárral, csaknem fél óra alatt tudták teljesen
      eloltani a tüzet, majd visszahűtötték a felforró-
      sodott alkatrészeket. Végül a tűzoltók bizton-
      ságba helyezték a pótkocsin szállított söröshor-                    Fotók: Kaposvár HTP
      dókat és rekeszeket. A kamionban csak a sofőr
      utazott, aki nem sérült meg a tűzeset során.     ami sok esetben nagy kreativitást igényel a bea-
       November 24-én pedig tehervonat elé hajtott    vatkozóktól, hiszen a balesetet követően sokszor
      egy pótkocsit vontató traktor Kutason, a Petőfi   nehezen megközelíthető, hozzáférhető helyeken
      utcai vasúti átjáróban. A harminc üres vagonból   vannak a tartályok.
      álló szerelvény nem siklott ki, azonban a traktor    Bár nincs két egyforma eset, a feladat mindig
      kettészakadt az ütközés erejétől. A vontató     ugyanaz: az élet védelme, segítségnyújtás a baj
      sofőrje súlyosan megsérült a balesetben, őt a    órájában.
      mentők kórházba szállították. A nagyatádi hiva-


   10                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17