Page 17 - magazin-december
P. 17

Fotók: Burány István archívuma, Horváth Nikolett Csilla
     Van víz alatti fémkeresőnk és roncs
     kiemelését segítő emelő ballonja-
     ink is.” Mindezeknek köszönhető-
     en a társaság egyre nagyobb szere-
     pet tud vállalni a különböző segít-
     ségnyújtást igénylő eseteknél. Az
     pedig, hogy István és csapata szí-
     vesen segít a bajban, nem kérdés.
     „A segítségnyújtás mindig is az
     életem része volt és lesz is. Jó
     érzéssel tölt el, ha tenni tudunk,
     de önkéntesként talán még na-
     gyobb büszkeséggel is.” – állítja a
     százados.


                     2021. DECEMBER                             15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22