Page 19 - magazin-december
P. 19

Eredményes ténykedését mutatja,
     hogy a régió egyik meghatározó
     tűzoltóságává emelte a zalaeger-
     szegit. De nemcsak helyben volt
     aktív a magát csak lelkes lokálpat-
     riótaként említő ezredes, a kilenc-
     venes években tisztséget vállalt az
     újjáalakított országos tűzoltószö-
     vetségben, valamint a hivatásos
     önkormányzati    tűzoltóságok
     országos szervezetében is. Mint
     mondta, a rendszerváltoztatás
     utáni „aranykorból” bőséggel
     kivette részét, hiszen úgy érzi,
     neki és csapatának sikerült magas
     színvonalú munkával öregbíteni
     Zalaegerszeg hírnevét. Sőt, erejé-

                                   gyűlés  adományozott   számunkra.
                                   Felemelő érzés volt és nagyon jólesett.”
                                     Pintér János ezredes 2007-ben nyug-
                                   állományba vonult. Azóta hobbijának,
                                   az akvarisztikának hódol, feleségével
                                   sokat utaznak, illetve unokájukkal töltik
                                   szabadidejüket. Bár tengerészkapitány
                                   nem lett, azért erről az álmáról sem
                                   mondott le teljesen: ha ideje engedi, a
                                   Balatonon vitorlázik. A mi a titka című,
                                   akár banálisnak is tűnő kérdésre adott
                                   válaszával pedig egész pályafutását és
                                   életét is összefoglalja: „Mindig csak
                                   pozitívan!”     ből az is kitelt, hogy civilként szerepet vállaljon a
     megyeszékhely és az erdélyi Marosvásárhely
     közötti baráti társaságban is.
      „Skálatűz, nagylengyeli gázkitörés, hűtőház-
     tűz” – hangzik a válasz arra kérdésre, melyek
     voltak a legemlékezetesebb beavatkozások a
     csaknem harminc év szolgálat alatt. A három
     meghatározó esemény szinte minden, a 90-es,
     2000-es években szolgált zalaegerszegi tűzoltó
     emlékezetébe belevésődött.
      És hogy mire a legbüszkébb? „2004-ben
     Zalaegerszegért-díjban részesült a város hivatá-
     sos önkormányzati tűzoltósága, amelyet a köz-


                     2021. DECEMBER                             17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24