Page 18 - magazin-december
P. 18

Magazin      Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy
      A HAJÓSKAPITÁNYSÁGTÓL

      A TŰZOLTÓSÁGIG


         Néhány hónappal ezelőtt töltötte be 70. életévét a
         zalaegerszegi tűzoltóélet egyik ikonikus alakja,

         Pintér János. A badacsonytomaji születésű
         parancsnokot szép emlékek fűzik a zalai megye-
         székhely laktanyájához, ami nem csoda, csaknem

         harminc éven át szolgálta szűkebb pátriáját igazi
         lokálpatriótaként.

      Mióta az eszét tudja, hajóskapitány szeretett      Ekkor, egy talál-
      volna lenni – kezdte visszaemlékezését Pintér    kozás  alkalmával
      János. Az indíttatást persze egy Balaton közelé-   egyik ismerőse aján-
      ben született embernél szinte felesleges is keresni. lotta figyelmébe a
      Az élet úgy hozta, hogy már egészen fiatalon     tűzoltóságot, ő pe-
      Zalaegerszegre került, álmáról azonban nem      dig nem sokat gon-
      mondott le, hiszen valamiért még mindig a ten-    dolkodott, és hamarosan a zalaegerszegi tűzoltó-
      gerészet vonzotta. Középiskolai tanulmányai     ságon találta magát – felsőfokú végzettségének
      során aztán – a megnyerő előadások hatására –    köszönhetően technikai főelőadó lett. „Minden-
      már azzal a gondolattal kacérkodott, hogy katona   nel foglalkoztam, ami műszaki dolog volt, védő-
      lesz. „Vonzott az egyenruha” – mondja. Ennek     ruhákkal, oltóanyagokkal” – idézi fel akkori
      ellenére eleinte mégsem ezen a pályán helyezke-   munkakörét Pintér János. A ranglétrán pedig
      dett el, hiszen a főiskola elvégzése után egyéb   kitartásának és szorgalmának, alázatának
      munkákban találta meg számítását, egészen      köszönhetően folyamatosan lépkedett előre.
      1979-ig.                       Először Nagykanizsán parancsnokhelyettes,
                                    majd parancsnok lett, és 1986. január
                                    elsejével kinevezték Zalaegerszegre
                                    parancsoknak. A dátum azért is megha-
                                    tározó, mert ettől a naptól egészen 2007-
                                    ig töltötte be ezt a pozíciót. „A tűzoltó-
                                    ság olyan, mint egy zenekar: van egy
                                    karmester, aki vezényel és csapatban
                                    gondolkodik. Itt nincs helye a különc
                                    zseniknek, ez csapatmunka a javából” –
                                    emlékeztet kortalan bölcsességgel az
                                    egykori parancsnok. Véleménye szerint
                                    sikerült mindenkivel normális munkavi-
                                    szonyt ápolnia, és mindent megtett
                                    azért, hogy az általa dirigált „zenekar” a
                                    lehető legjobban végezze munkáját.


   16                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23