Page 16 - magazin-december
P. 16

Magazin      Horváth Nikolett Csilla tűzoltó törzsőrmester
      TŰZÖN-VÍZEN ÁT


         Nyilván senkinek sem újdonság, hogy a magazinban bemutatott férfi-
         ak bármelyike tűzbe menne értünk. Most egy olyan siklósi tűzoltó
         mutatkozik be, aki nemcsak, tűzön, hanem vízen át is segít, ha baj van.


      Burány István tűzoltó százados a siklósi tűzol-   az eszközparkot, mind a képzettségeinket
      tók csapatát erősíti 2002 óta. Hivatását ismerő-   tekintve, az elmúlt években rengeteg tapasztala-
      sök hatására választotta, azóta is teljes odaadás-  tot gyűjtöttünk. Fő területünk a vízből mentés,
      sal végzi a munkáját. „Szeretem, amit most csi-   erre koncentrálunk minden energiánkkal, ezt a
      nálok… azt, hogy vonulhatok, segíthetek.” –     tudásunkat erősítjük, fejlesztjük a leginkább.”
                                        Az egyesületre télen-nyáron
                                        lehet számítani, nem egyszer jég
                                        alá is merültek.
                                          Az egyesület kilenc búvárral
                                        büszkélkedhet, jövőre pedig
                                        ifjúsági tagokkal is bővül a tár-
                                        saság. A csapathoz István tizen-
                                        két éves lánya is csatlakozott,
                                        aki édesapjához hasonlóan ott-
                                        honosan mozog a víz alatt. A
                                        hatodik osztályos Csenge már
                                        önállóan is merült, édesapja
                                        nyomdokaiba szeretne lépni.
                                        Nem is csoda, hogy a százados
                                        mérhetetlenül büszke a család-
                                        jára. „Innen is köszönöm, hogy
                                        vannak nekem és mögöttem áll-
                                       nak, támogatnak.”
      állítja a 2010 óta szolgálatparancsnoki beosztás-    A kitartás és az alázat mindig kifizetődő.
      ban dolgozó százados.                2021-ben a Határszél Egyesületet az Év
       Kollégáival mindig is jó viszonyt ápolt, sze-   Polgárőr Egyesületévé választották, az elisme-
      rinte ez elengedhetetlen a közös munkához. Ez    rést az Országos Polgárőr Szövetség október
      olyannyira igaz, hogy baráti társaságával 2007-   23-a alkalmából tartott ünnepségén vették át
      ben megalapította a Baranya megyei Határszél     Budapesten. „Ez egy óriási elismerés nekünk.
      Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Speciális Kutató-     De ugyanúgy tudunk örülni egy jó szónak is.” –
      mentő Egyesületet. „Egy kis baráti társaságból    állítja István. Ha pedig azt hinnénk, hogy innen
      jött létre, a közös a búvárkodás szeretete, illetve már nem lehet hova fejlődni, hát tévednénk.
      az önkéntes segítő munkára való igény volt.” –    „Az idei évben a Magyar Falu Program pályá-
      meséli a barátai által csak Pistinek szólított tűz- zaton eszközbeszerzés keretén belül nyertünk
      oltó – „A semmiből hoztuk létre, sok-sok pénzt    egy 4,7 méter hosszú kishajót. Ez nagymérték-
      és szabadidőt áldoztunk rá, mindezt a családtól   ben segíti a munkánkat, nagyon hálásak va-
      vontuk el. Azóta nagyon sokat fejlődtünk mind    gyunk érte. A kishajó szonárral is rendelkezik.


   14                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21