Page 20 - magazin-december
P. 20

Magazin      Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagy

      A SZOLGÁLAT ÉS A ZENE RITMUSA

         Hántai Ferenc tűzoltó őrnagy a komáromi hivatásos tűzoltó-parancs-

         nokság parancsnoka, tizenhat éves kora óta basszusgitározik, számta-
         lan zenekarban játszott már. Történet egy tűzoltóról, külföldi turnékról,
         megzenésített versekről, és nem mellesleg a tűzoltóhivatás és a zene

         kapcsolatáról.


                                      Együttesben a parancsnok és zenész-
                                      társai szépirodalmi műveket hang-
                                      szerelnek meg, elsősorban a magyar
                                      irodalom klasszikusait megszólaltat-
                                      va: így József Attilán és Kosztolányin
                                      kívül Balassi költeményeit is tolmá-
                                      csolják a közönségnek. A zenekar
                                      több tagja Szlovákiából származik, a
                                      banda számtalan felvidéki koncerten
                                      van már túl. „Egy hangszer játéka
                                      nyújthat különleges élményt, de
                                      zenekarban játszani mást jelent. Ha
                                      valaki társakkal zenél, azt az élményt
                                      éli meg, hogy összhangban működik
                                      együtt azért a célért, hogy a zene
                                      megszülessen és mind a hallgató,
                                      mind pedig a zenészek számára
                                      közös élményt nyújtson” – vallja a
                                      zenélő tűzoltó. „Tűzoltóként hivatá-
                                      somban rendkívüli élményt jelentet-
                                      tek azok a pillanatok, amikor érez-
                                      tem, a társakkal összhangban együtt-
                                      működve sikeresen hajtottunk végre
        Fotók: Hántai Ferenc, Zsebsün Zenekar, Borostyán zenekar
                                     egy adott feladatot. Úgy gondolom,
      Ferenc 2000-ben szerelt fel vonulós tűzoltónak,   hogy egy közösség tagjának lenni akkor jelent
      később dolgozott tűzmegelőzésen, majd 2013-tól    igazán élményt, ha az emberek egymásra han-
      Komáromban tűzoltóparancsnokként. Szolgálati     golódva, egymást ismerve és elfogadva közös
      éveit végigkísérte a zene. Jelenleg négy aktív    célért tesznek. A zenekari játék és a tűzoltói
      zenekara van. A Zsebsün Együttes nevű formá-     hivatás között ebben látom a számomra fontos
      cióval az egészen fiataloknak zenélnek különféle   párhuzamot.”
      gyerekprogramokon. A zenekar gyermekversek       Ez Hántai Ferenc hitvallása, amelyhez már
      megzenésítése mellett fontos üzeneteket is köz-   régóta nem használ kottát.
      vetít, közlekedésbiztonságra, egészségkultúrára
      nevelő dalokat is játszanak. A Borostyán


   18                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25