Page 22 - magazin-december
P. 22

Magazin
      sítményével nem volt elégedett, viszont magá-    és legfőképpen azért, mert szeretem csinálni.”
      val ragadta a verseny hangulata, és eltökélte, a    A sport az őrnagy mindennapjainak része,
      következő bajnokságon jobb eredményt ér el.                heti háromszor súlyzós,
      Innentől nem volt megállás, a tatabányai Turul                 és szintén heti há-
      lépcsőfutó-bajnokságot már megnyerte, a                      romszor csopor-
      rákövetkező évben pedig megvédte a                          tos köredzésre
      címét. A következő országos bajnoksá-                         jár. Úgy tartja,
      gon pedig már kategóriája győztese                           a sport nem-
      lett. Az őrnagy rendszeresen részt                           csak a fizi-
      vesz kollégáival a BM Országos                              kai,  ha-
      Katasztrófavédelmi Igazgatóság ver-                            nem a szel-
      senyein és a BM pontszerző bajnoksá-                           lemi telje-
      gokon is. „Maximalista vagyok                               sítmény
      magammal szemben, így a vágy folya-                            fokozására
      matosan újabb és újabb sikerek felé                           is rendkívü-
      hajt. Sokszor szokták kérdezni tőlem,                          li módon hat,
      hogy miért indulok ilyen versenyeken,                         és az egész
                                                napi munka és
                                               rohanás közben fel-
                                             gyülemlett stresszt is le
                                         lehet vezetni vele.
                                  Tímea a tűzoltósokon kívül rengeteg futóver-
                                senyen is indult, ezek egy részére a kutyája, Füli
                                is elkíséri. A Hard Dog Race nemzetközi kutyás
                                akadálypályás futóversenyt emelte ki közülük,
                                amelyen kutya és gazdája közösen küzdi le a ter-
                                mészetes és épített akadályokat sárban, vízben.
                                Fülivel 2017 óta az összes magyarországi verse-
                                nyen részt vett, jó eredménnyel, és még jobb
                                hangulatban.
                                  Gulyás-Gábori Tímea a férjével is a szervezet-
                                nél ismerkedett meg, a párja szerparancsnok a
                                gödöllői tűzoltóságon – és ahogy illik a tűzoltós
                                lánykérést tűzoltós esküvő követte. Kettőjük
                                érdeklődési köre a a munkán kívül a sportban is
                                azonos.
                                  A sportteljesítményen túl Tímea rendkívül
                                büszke a hatósági szakmai versenyen tavaly
                                elért első, és idei második helyezésükre is. „Az
                                újonnan felszerelő kollégák képzése, felkészítése
                                is nagy kihívást rejt magában, amelyet egy csa-
                                patként, az idősebb, tapasztalt kollégákkal
      egyáltalán nem nőies, minek erőlködök ilyen     együtt végzünk. Örülök, hogy egy ilyen szuper
      nagy súlyokkal, egy nőnek nem kéne. Erre csak    közösségben dolgozhatok. A kupák és érmek az
      annyit szoktam válaszolni, hogy elsősorban      irodám legszebb díszei, mindegyiknek megvan
      saját magamnak szeretek bizonyítani, a saját     a maga története.”
      elvárásaimnak megfelelni az eredményeimmel,


   20                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27