Page 26 - magazin-december
P. 26

Magazin
                                      és fél köbméternyi égő olaj folyt a
                                      védőgödörbe.
                                        A tüzet egy takarító észlelte 16 óra
                                      30 perckor, azonnal a diszpécserszol-
                                      gálathoz sietett, hogy jelezze a tör-
                                      ténteket, innen értesítették a tűzoltó-
                                      kat. A szolgálatparancsnok kettes
                                      kiemelt riasztást rendelt el, majd
                                      néhány perc múlva, amikor a kár-
                                      hely felé közeledve látta, hogy a
                                      kőolajtárolók felől száll fel a füst,
                                      ötös kiemeltre emelte a fokozatot.
                                      Húsz parancsnokságról ötvennégy
                                      jármű és egy tűzoltóvonat érkezett.
                                      Összesen 452-en (294 állami, 88 vál-
                                      lalati tűzoltó és 70 vállalati dolgozó)
                                      vettek részt a beavatkozásban. A
                                      leninvárosi egységek nyolc habágyú-
      tett. A tartály fenéklemezétől egy méter magasan
      elhelyezett, egytonnás keverőberendezés sza-
      kadt le, és a fellépő súrlódás tüzet okozott. A tar-
      tályon egy 19 centiméter átmérőjű nyílás kelet-
      kezett, amelyen keresztül percenként négy-négy                                val és nyolc habsugárral kezdték meg az oltást,
                                lehetővé téve a védőgödör fenékleürítőjének
                                kinyitását. Miután megérkezett a megyei tűzoltó-
                                parancsnok és közös felderítést végzett a megyei
                                ideiglenes tűzoltási csoporttal, átvette a tűzoltás
                                vezetését. Vezetési törzset alakítottak, amelybe
                                bevonták a vállalati vezetőket és szakembereket
                                is. 17 óra 40 perckor megkezdték az első habro-
                                hamot és hat perc alatt eloltották a tüzet a teljes
                                felületen, azonban a tartályból áramló égő olajat
                                és a környékét nem sikerült, így az később visz-
                                szagyújtotta az egész folyadékfelületet. Este hét
                                óra után néhány perccel megérkezett a BM


   24                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31