Page 27 - magazin-december
P. 27

Tűzoltó Országos Parancsnokság operatív cso-
     portja az országos parancsnokhelyettes vezetésé-
     vel és csatlakozott a vezetési törzshöz. 19 óra 30
     perckor döntés született a tartályból kifolyó, lán-
     goló olaj oltásáról. A sugárszerű égés megszünte-
     tése érdekében leállították a védőgödör leüríté-
     sét, és az addig csak részlegesen működő palást-
     hűtést teljes kapacitással működtették, hogy a
     gödörben lévő olajszint felemelkedjen a megron-
     gálódott tartályrészig és csökkentse a kiáramlás


                                      A technikai fejlődés, a jobbnál jobb
                                     műszaki megoldások, amelyek az
                                     üzemek hatásfokát, termelékenységét
                                     és biztonságos működését hivatottak
                                     biztosítani,  mindig   hordoznak
                                     magukban hibalehetőséget, amely
                                     akár beláthatatlan katasztrófához is
                                     vezethet. A tűzeset legfontosabb
                                     tapasztalatai ma is érvényesek. A
                                     folyamatos szakmai fejlődés, a gya-
                                     korlati tapasztalatok felhasználása,
                                     az elhivatottság, bátorság és kitartás,
                                     a korszerű technikai háttér mind
                                     részét képezik egy sikeres beavatko-
                                     zásnak. Ha mindez együtt áll, a
     erejét. A következő habroham sikeresen kezdő-
     dött, azonban a palásthűtő működése miatt a
     habfelület felszakadt a tartály körül és az olaj
     újra meggyulladt, majd lassan ismét az egész
     felületre kiterjedt a tűz. A tűzoltók porágyúval és
     porsugarakkal igyekeztek elfojtani a kiáramló
     olaj lángjait, sikertelenül. A munkálatok közben
     az egységeknek gondoskodniuk kellett a védő-
     gödörből egyre jobban szivárgó olaj habbal törté-
     nő lefedéséről is, amely már több száz négyzet-
     méteren terült el, de még nem kapott lángra. A
     harmadik habroham 20 óra 5 perckor vette kez-
     detét és ez végre eredményesnek bizonyult. A
     folyadékszint elérte a kiáramlás helyét, a védő-   végén jó eséllyel elmondhatjuk, hogy sikerült,
     gödörben lévő olaj már nem gyulladt vissza, így   győztünk!
     megkezdődhetett a leürítés, azonban még hátra
     volt a lángoló tartálygyűrű oltása, ezzel másnap    Forrás: Tűzvédelem szakfolyóirat, 1982. szeptem-
     hajnalban, nem sokkal egy óra előtt végeztek. Az   beri száma, Leninvárosi tudósítás
     események során senki sem szenvedett sérülést.


                     2021. DECEMBER                             25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32