Page 15 - magazin-december
P. 15

Portré     Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy

     MILYEN VOLT AZ ÉVED?

      v vége felé hajlamos az ember megállni és     tudták, mit fognak tenni, ha a helyszínre érnek.
     Észámot vetni a mögötte álló hónapokkal. A      Ettől Zoli is határozottabb lett. Előtte sokszor
     tűzoltók között is volt, akinek az idei év ese-   eljátszott a gondolattal, milyen lesz, ha felszerel,
     ménydúsabban telt, mint ahogyan elképzelte.     mégis ott, az első vonulás alatt tudatosult benne,
     Szinte minden szolgálatra jutott egy nagyobb     hogy már ő is nagybetűs tűzoltó.
     tűzeset vagy bonyolultabb műszaki mentés.       Ahogy teltek a hónapok, egyre több mindent
     Vannak, akiknek a magánéletük alakult izgalma-    tanult meg és arra is rájött, mennyi mindent nem
     san, volt sok esküvő, gyermekáldás, de akadt     tapasztalt még. Volt számos tűzeset és műszaki
     olyan is, aki a lakását újította fel
     a szabadidejében. Az biztos, mind-
     annyian törekedtek rá, hogy a hi-
     vatásuk mellett otthon is helytáll-
     janak.
      Több mint száz tűzoltó emlékei-
     ből egészen biztosan nem fog kitör-
     lődni 2021, hiszen februárban tették
     le esküjüket, várakozással teljes
     feszültséggel, tenni akarással léptek
     be a laktanyájukba, amely néhány
     hét alatt a második otthonuk lett.
      Arany Zoltán tűzoltó őrmester is
     újonc, érettségi után jelentkezett
     tűzoltónak. Derecskére járt rendvé-
     delmi középiskolába, ahol egyik
     tanára, egy ma is szolgáló tűzoltó
                                           Fotók: Papp-Kunkli Nóra és Tóth Andrea
     őrnagy biztatta őt. Sok jól hasznosít-
     ható alapot adott át a többiek mellett Zolinak is,  mentés, mióta felszerelt. Most már azt is tudja,
     akinek így a rendvédelmi rész, majd a tűzoltó-    hogy ugyanolyan jó érzés segíteni egy közúti
     képzés is könnyen ment. Vizsga után a debrece-    baleset sérültjének, mint egy idős embert felsegí-
     ni tűzoltóságon kezdte meg szolgálatát. Mikor    teni, aki egy kisebb baleset miatt képtelen az
     arról kérdeztük, milyen volt ez az év, nehezen    ajtót kinyitni a mentősöknek. Minden nap ez
     találta a szavakat. Annyi érzés és élmény érte,   viszi előre, a segítségnyújtás, valamint az, hogy
     hogy nem is tudta, melyikkel kezdje. Első napjá-   érzi, ő is a csapat hasznos tagja, akire bajtársai
     ra szinte percről percre emlékszik. Riasztás,    számítanak. Teljesen máshogy tölti szabadnapját
     gyors öltözés, ugrás az autóba és száguldás szi-   is, mint pár éve, kamaszként. Ott van a fejében,
     rénázva a szerrel. Pulzusa az egekben volt, a    hogy bármikor szükség lehet rá. Így történt ez
     szíve majdnem kiugrott a helyéről. A gyomra     ősszel is, amikor szabadnapján volt a megyében
     összeszorult, azt érezte, hogy egy hang se jön ki  egy elhúzódó nagy káreset, barátnőjétől elbú-
     a torkán. Körbenézett maga körül, és bár isme-    csúzott, hazament és összepakolt, majd várta,
     retlen emberek ültek mellette, az ő nyugodtsá-    hogy berendeljék. Persze ő is tudja, hogy ez a
     gukba tudott kapaszkodni, érezte, hogy bizton-    nagy lendület kopni fog az évek múlásával, de
     ságban van. Olyanok között volt, akik pontosan    ahogy fogalmazott, „most nagyon jó nekem”.


                     2021. DECEMBER                             13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20