Page 10 - magazin-december
P. 10

Beavatkozások belülről
      ket, melléjük egy-egy szakaszparancsnokot
      rendelt. Intézkedett a folyamatos vízellátás-
      ról, nyomásfokozásról. A tűzoltásvezető dön-
      tése nyomán a háromezer négyzetméteren
      elterülő, feldolgozásra váró hulladék tűz által
      nem érintett részét munkagépek segítségével
      leválasztották. A telephelyen lévő egyetlen
      munkagép mellé a műveletirányítás további
      négy erőgépet hívott segítségül. Ezek a kör-
      nyező falvakból érkeztek. Miközben a mun-
      kagépekkel a rakatok leválasztásán dolgoz-
      tak, a tűzoltók hét vízsugárral nedvesítették
      át a gépek által kihordott, még izzó részeket.
      Ezzel egyidejűleg a körmendi kirendeltség
      hatósági osztálya a tűzvédelmi szabályok


                                  re, hogy mi nehezítette leginkább a munkát,
                                  az igazgatóhelyettes elmondta, hogy a mun-
                                  kagépek a tűzoltás megkezdése után egy órá-
                                  val érkeztek csak ki a helyszínre, miközben
                                  éppen ezek az eszközök segítették az oltást
                                  azzal, hogy le lehetett választani az égő sze-
                                  méthalmokat.
                                   Lakatár Gábor tűzoltó alezredes több
                                  alkalommal vett részt hulladéktelepen kelet-
                                  kezett tűz oltásában, a tavalyi, szombathelyi
                                  esetnél még kirendeltségvezetőként volt ott,
                                  az akkor szerzett szerzett tapasztalatokat
                                  most is fel tudta használni.


                          Fotók: Balogh Eszter

      betartását vizsgálta meg. A nagy füstterhelés
      miatt a környező utcákban és a város belte-
      rületén a mobil labor méréseket végzett, de
      egészségügyi határértéket meghaladó füst-
      koncentrációt nem mutattak ki a levegőben,
      lakosságvédelmi intézkedésre nem volt
      szükség. A tüzet másfél óra alatt sikerült
      körülhatárolni, az átnedvesített hulladékot
      hőkamerákkal ellenőrizték. A katasztrófavé-
      delmi műveleti szolgálat tűzvizsgálati hely-
      színi szemlét tartott, valamint, tűzoltásveze-
      tői utasításra megszervezte a terület éjszakai
      őrzését. Az izzó részeket másnap reggel 6
      órára oltották el a tűzoltók, az utolsó szer
      ekkor hagyhatta el a kárhelyszínt. A kérdés-


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15