Page 5 - magazin-december
P. 5

színre értek a miskolci tűzoltók, akik
     azonnal megkezdték az oltáshoz
     szükséges eszközök telepítését és a
     rendőrök segítségével a lakók menté-
     sét a négyemeletes, három lépcsőhá-
     zas épületből. A tűzoltók mentési cso-
     portot alakítottak, amelynek tagjai a
     középső, tűzzel érintett lépcsőházból
     mentették a bajbajutottakat. Kezdet-
     ben a látótávolság körülbelül másfél
     méter volt, de az egyre sűrűsödő füst
     és az oltás során felszabaduló gőz
     miatt rövid időn belül szinte semed-
     dig se lehetett látni, így csak a han-
     gokra hagyatkozva, a sötétben tapoga-
                                      madik emeleti lakás nyílászáróit is
                                      megrongálták, de a helyiségeire
                                      nem terjedtek át. A tűzoltás fél órát
                                      sem vett igénybe, a tűzoltók két
                                      vízsugárral oltottak. A veszély
                                      megszüntetéséig nyolcvankét la-
                                      kónak kellett elhagyni az épületet,
                                      közülük hármat a mentők kórház-
                                      ba szállítottak. A történtek miatt
                                      két lakás lakhatatlanná vált. Az
                                      egyiket a tűz, az alatta lévőt pedig
                                      az oltás során felhasznált víz tette
                                      tönkre. A tűzeset körülményeinek
                                      tisztázása érdekében a katasztrófa-
                                      védelem tűzvizsgálati eljárást
                                      indított.
                          Fotók: Dojcsák Dávid, Borsod KMSZ

     tózva tudták a lakásokat átvizsgálni.
     A mentést és az oltást a szűk hely is
     nehezítette. A tűzoltójárművekkel
     csak az utcafront felől lehetett megáll-
     ni, ott azonban a parkoló autók aka-
     dályozták a munkát, a tűzzel érintett
     lakás pedig az épület túlsó oldalán
     volt. A lángokat a miskolci tűzoltók
     fojtották el, a távolabbról érkező segít-
     ség az átvizsgálásban és az utómun-
     kálatokban segített. A tűzben érintett
     lakás nappalija teljesen, egy kisszoba
     pedig részben kiégett. A lángok a nyí-
     lászárókat kitörve, kiégetve egy har-


                     2021. DECEMBER                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10