Page 13 - magazin-december
P. 13

Időszerű kérdések


     Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy


     CÉL


     AZ ÖNKÉNTESEK


     TUDÁSÁNAK


     FEJLESZTÉSE
       z egri hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal
     Aegyüttműködési megállapodással rendelke-
     ző önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai számára
     szervezett képzést az egri katasztrófavédelmi
     kirendeltség megbízott tűzoltósági felügyelője,
     Sas Dániel tűzoltó százados. Az oktatások elmé-
     leti és gyakorlati felkészítésekből álltak, emellett
     roncs- és favágási gyakorlatokat is tartottak. A
     tréningeken elsősegélynyújtási ismereteket is
     oktattak, ezeket az órákat Keskeny Attila tűzol-
     tó zászlós, az egri hivatásos tűzoltóság kárhely-
     színi elsősegélynyújtó végzettséggel is rendelke-
     ző disaster medic-je tartotta. A képzéssorozat
     hat állomásán összesen majdnem száz önkéntes
     vett részt.
      „Az oktatássorozatot szeptemberben kezdtük
     el, az önkéntesek nagyon örültek a kezdeménye-
     zésnek, az első perctől fogva fogékonyak és
     együttműködőek voltak. Fontos, hogy felkészül-
     tek legyenek, hiszen sok településünkön ők
     érnek ki először a káresetekhez. Minden oktatá-
     son jelen volt egy hivatásos egység Egerből,
     Pétervásáráról vagy Füzesabonyból, valamint a
     bélapátfalvai önkormányzati tűzoltóság is részt
     vett az oktatássorozatban. Ezek a találkozások
     kiváló alkalmak voltak arra, hogy a hivatásos, az
     önkormányzati és az önkéntes tűzoltók közötti
     jó kapcsolatot tovább mélyítsük.” – mondta a
     százados. Az első oktatást Füzesabonyban, a
     következőt Bükkszéken tartották, ott a lakóépü-
     letek tűzvédelmére, az épületekben keletkezett
     tüzek oltására, a szén-monoxid-mérgezéses bal-
     esetekre és az elektromos hajtású gépjárművek-
     kel kapcsolatos mentésekre fókuszáltak. A
     következő felkészítés a műszaki mentési szituá-


                     2021. DECEMBER                             11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18