Page 11 - magazin-február
P. 11

Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados
     AZ ÉV TISZTJE

        Az országos katasztrófavédelmi főigazgató által adományozott Év
        tisztje címet hatósági kategóriában kiemelkedő tavalyi szakmai munká-
        jáért Béres Tamás tűzoltó alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei

        Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályának szolgálatvezetője
        kapta.


     Az alezredes Somogy me-               possága és a szakterületet érintő változások
     gyében született, Marca-               folyamatos követése mellett munkatársaival
     liban végezte az általános              baráti kapcsolatot alakított ki. Néhány éven át
     iskolát, majd a gimnáziu-              gyűjtötte a szakmai tapasztalatokat, később
     mot. Az egyenruhás szol-              azonban már a hatósági osztály vezetőjét helyet-
     gálatot már gyerekkorában              tesítette, 2018 októbere óta pedig a hatósági osz-
     megismerte, hiszen édes-               tály szolgálatvezetőjeként irányítja a tűzvéde-
     apja rendőrként dolgozott,              lem és a vízügyi területen dolgozó huszonöt
     Tamás   kisgyermekként               szakember munkáját. Az alezredes fontosnak
     csodálattal,  tisztelettel             tartja, hogy a vezetői feladatok mellett az ügyin-
     nézett fel rá. Mindig is               tézés körforgásában maradjon, hogy az aktuali-
     egyenruhásként képzelte el              tásokat, a felmerülő nehézségeket is megtapasz-
     jövőjét, csak még gondolkodott, hogy ezt a rend-   talja, ha kell, orvosolhassa. A most kapott elis-
     őrség, vagy a katasztrófavédelem szervezetében    merést hatalmas megtiszteltetésnek tartja, pon-
     tegye. Aztán a katasztrófavédelem szerteágazó    tosan tudja, a sikerhez munkatársai szorgalma
     tevékenysége meggyőzte arról, hogy itt változa-   és szakértelme is hozzájárult.
     tos és sokrétű tapasztalatra és érdekes munkára    A fiatal vezető jól, és már otthon érzi magát
     lesz lehetősége.  A Nemzeti Közszolgálati      Győrben, szabadidejében szívesen fotózik, foci-
     Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében szer-     zik és kirándul.
     zett tűzvédelmi, iparbiztonsági, illetve polgári
     védelmi szakmai felsőfokú végzettséget. Az            Fotók: Szőke Péter, Ruskáné Takács Anita, Béres Tamás archívum
     alezredes az egyetemen rengeteg barátra
     tett szert, akik az ország különböző pontja-
     in dolgoznak azóta, de tartják a kapcsolatot,
     és rendszeresen megosztják egymással
     szakmai tapasztalataikat, véleményüket.
      Béres Tamás az egyetem elvégzése után,
     2013 nyarán kezdte meg a munkát a Győr-
     Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
     Igazgatóság hatósági osztályán. Munkatár-
     sai rögtön befogadták a frissen végzett fia-
     talembert és segítették abban, hogy beil-
     leszkedjen és elméleti ismeretei mellé a
     hatósági munka gyakorlati részét is több
     területen megismerhesse. Szorgalma, ala-


                      2022. FEBRUÁR                             9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16