Page 10 - magazin-február
P. 10

Portré      Horváth Nikolett Csilla tűzoltó törzsőrmester
      HALMOZZA A CÍMEKET
         Pandur Tamás tűzoltó alezredes 2007 óta teljesít szolgálatot a Baranya

         Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Kiemelkedő munkája elis-
         meréseként ő vehette át az országos katasztrófavédelmi főigazgatótól
         iparbiztonsági kategóriában az Év tisztje címet.      Az alezredes pályafutása során pol-               láthatóan nem is meglepő módon –
      gári védelmi és iparbiztonsági terüle-             minden kollégája elismerően, szere-
      teken is jártasságot szerzett, gyakran             tettel beszél. Nemcsak munkáját jel-
      alkalmazva mérnök-informatikus-                 lemzi kiemelkedő kapcsolatteremtési
      ként szerzett tapasztalatait, tudását.             képessége és elhivatottsága, hanem
      Több alkalommal dolgozott ki olyan               magánemberként is példamutató
      informatikai módszereket, amelyek                lehet bárki számára. Kitartását és
      felhasználásával az egész szervezet               elkötelezettségét mi sem mutatja job-
      munkáját korszerűsíteni lehetett.                ban, mint az a fáradhatatlan munka,
      Tamás 2013 óta iparbiztonsági főfel-              amelyet az utóbbi években a mohácsi
      ügyelőként szolgál, januárban pedig átvehette    határkikötőbe érkezett ADN-ellenőrhajó létreho-
      iparbiztonsági kategóriában az „Év tisztje 2021”   zásában végzett. Szakmai tapasztalatait felhasz-
      címet.                        nálva mindvégig önzetlenül segítette a hajó ter-
       „Az elismerés mindamellett, hogy egy sze-     vezési, kivitelezési munkálatait.
      mélynek szól, és egy ember veszi át, egy egész     Tamás számára természetesen megtisztelő,
                                        hogy ő érdemelte ki az „Év tisztje
                                        2021” címet. „Jó visszaigazolása
                                        annak, hogy az elvégzett munkát
                                        és a befektetett energiát látják és
                                        értékelik a vezetők” – magyaráz-
                                        ta. Ám az alezredes számára a
                                        vezetők mellett a család támoga-
                                        tása is rendkívül fontos. „A fele-
                                        ségem támogatása, megértése és
                                        sok esetben segítsége nélkül
                                        nehéz elérni eredményt – akár a
                                        magánéletre, akár a hivatásos
                                        munkára gondolok.” Az év tiszt-
                                        je két gyönyörű kislány büszke
                                        édesapja, szabadidejében a ház
                                        körüli feladatok mellett a gyere-
                                        kekkel tölti legszívesebben az
                    Fotók: Szőke Péter, Horváth Nikolett Csilla, Pandur Tamás archívum
                                      időt. Panni és Nóri pedig kétségkí-
      szakterület munkáját értékeli, ezért az elismerés  vül Tamásnak ítélné az „Év apukája” címet is –
      a többi kollégámat is illeti.” – állítja az alezredes. nem csak 2021-ben.
      Tamásról – talán az előbbi megnyilatkozásából


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15