Page 6 - magazin-február
P. 6

Portré      Köves Péter tűzoltó főhadnagy
      BONYHÁDI AZ ORSZÁG LEGJOBB


      TŰZOLTÓ EGYESÜLETE

         A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület érdemelte ki 2021-
         ben az Év önkéntes tűzoltó egyesülete megtisztelő címet. Az elismerést

         Miklós Roland, az egyesület elnöke vette át az országos katasztrófavé-
         delmi főigazgatótól.


      Tolna megye egyik leg-                ten képesek ellátni a feladataikat. Az egyesület
      patinásabb önkéntes tűz-               évről évre egyre többet vonul, 2021-ben már
      oltó egyesülete 1874-ben               nyolcvan alkalommal avatkoztak be, túlnyomó
      alakult, azóta kisebb-                részben hivatásos egységekkel együttműködve.
      nagyobb megszakítások-                Tavaly május elsején például részt vettek a cikói
      kal ugyan, de folyamato-               hulladéklerakóban keletkezett tűz oltásánál,
      san része Bonyhád mentő
      tűzvédelmének.   1989-
      ben kezdődött az egyesü-
      let „újkori” története,
      ekkor vette az egyesüle-
      tet a bíróság nyilvántartásba. A régi értékeket
      őrizve új célokat is megfogalmazott az egyesü-
      let, a fókuszba a Völgységi térség fehér foltjai-
      nak felszámolása került. 2019 óta saját városu-
      kon kívül már a környező települések lakosai
      (Aparhant, Bonyhád-Majos, Bonyhádvarasd,
      Cikó, Hidas, Kakasd, Kismányok, Mőcsény,
      Tabód) is számíthatnak a bonyhádi önkéntes
      tűzoltókra. A megelőzést is szem előtt tartva a               Fotók: Szőke Péter, Bonyhádi ÖTE archívum
      lakosságfelkészítésben és egyéb prevenciós
      programok lebonyolításában is aktívan részt vál-   szeptember hatodikán pedig egy lángokban álló
      lal az egyesület.                  hidasi lakóépületnél álltak helyt. Az egyesület
       A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges    tagjai példaértékű hozzáállásukat 2021 nyarán
      gépjárművek érvényes műszaki vizsgával, a tűz-    Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye terü-
      oltó szakfelszerelések az előírt felülvizsgálattal  letén is megmutatták, amikor az országot sújtó
      rendelkeznek. A negyvennyolc fős egyesületben    viharok okoztak komoly károkat.
      hárman felsőfokú tűzoltó végzettséggel rendel-     Az egyesület kiváló kapcsolatot ápol az
      keznek, negyvenórás tanfolyamot tizenegyen      országos és a völgységi múzeumokkal, kiemelt
      végeztek, míg alapfokú tűzoltó végzettsége hat    hangsúlyt fektet az ifjúság nevelésére, és a szak-
      egyesületi tagnak van.                mai versenyeken való aktív részvételre, továbbá
       Az elmúlt időszakban rendszeresen sikerrel    rendszeresen tart technikai bemutatókat iskolák,
      szerepeltek a BM OKF által kiírt pályázatokon,    óvodák felkérésére, illetve a falunapokon is.
      amelynek eredményeként egyre magasabb szin-


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11