Page 8 - magazin-február
P. 8

Portré      Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados
      GYORS REAGÁLÁSSAL, KIMAGASLÓ


      SZAKMAISÁGGAL MENT ÉLETEKET

         Hosszantartó kiemelkedő tűzoltásvezetői tevékenységével és az elmúlt
         esztendőben tanúsított helytállásával az Év tisztje elismerést érdemelte

         ki tűzoltósági kategóriában Ormándy Zoltán tűzoltó őrnagy, a Fejér
         megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiemelt főelőadója.      Ormándy Zoltán tűz-                 határozottság, gyors reagálás és kimagasló
      oltó őrnagy 1999 októ-                szakmaiság jellemzi. Tavaly márciusban kigyul-
      berében beosztott tűz-                ladt egy kórterem a székesfehérvári kórházban.
      oltóként kezdte hiva-                Ormándy Zoltán tűzoltó őrnagy az épület hat
      tását a fővárosban.                 szintjéről összesen százhuszonnyolc beteg
      Büszkeséggel tölti el,                gyors kimenekítését koordinálta, és irányította a
      hogy szakmai életútját                tűzoltást. Egy hónappal később egy raktártűz-
      az alapok elsajátításá-               nél látta el a tűzoltásvezetői feladatokat
      val kezdte, a ranglét-                Martonvásárban, ahol a beavatkozó egységek
      rát végigjárva szerpa-                       negyven különböző töltetű gáz-
      rancsnokból előbb szol-                        palackot vittek ki az égő épü-
      gálatparancsnok-helyettesnek,                     letből. 2020 szeptemberében
      később szolgálatparancsnok-                      is ő irányította a beavatkozást
      nak, majd az akkori tűzoltási                     a Válnál lezuhant hőlégbal-
      csoport háttérparancsnokának                      lonnál.
      nevezték ki. A vörösiszap-                        Ormándy Zoltán szabadi-
      katasztrófát követően több-                      dejében szívesen tanulmá-
      ször irányította a kármentesí-                     nyozza a numizmatika rejtel-
      tési feladatokban a budapesti                     meit, állat- és természetbarát,
      egységeket. Devecseri szolgá-                     így sokat kirándul családjával,
      latát Rendkívüli Helytállásért                     és ha még ideje engedi, akkor
      Vörösiszap-katasztrófa   Ér-                    azt a hobbiszinten űzött vadá-
      demjellel tüntette ki a bel-                      szattal  tölti. Emellett  a
      ügyminiszter.                             Nagylóki Baka Kórus oszlo-
       Nagy változást a 2012-es                      pos tagja is. Az I. világháború
      esztendő hozott az életében.                      időszakát felidéző katonada-
      Nagylókra költözött, ahol                       lok előadásával már több nép-
      megismerkedett későbbi fele-                      zenei  versenyen   előkelő
      ségével, akivel ma már három                      helyezést értek el. Büszke
      gyermeket nevelnek. Ugyan-                       hivatására, apai nagyapja
      azon év áprilisától a Fejér          Fotó: Fejér MKI, Szőke Péter – BM OKF 1943-ban szerzett önkéntes-
      megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat-    tűzoltó-parancsnoki bizonyítványát bekeretezve
      ban folytatta szolgálatát. Tűzoltásvezetőként    őrzi otthonában.


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13