Page 14 - magazin-január
P. 14

12

    IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK Magyarország villámárvízi veszélyeztetettsége                                                Jelmagyarázat
                                                   Tó
                                                   Folyó
                                                   Megye
                                                Kockázat
                                                   Kiemelkedő
                                                   Magas
                                                   Közepes
                                                   Mérsékelt
                                                   Alacsony      Erdőtűz munkacsoport       tisztikai adatait, valamint az EU kötelezettségnek  kázati mátrixot dolgozott ki, a hatás mértékének
                       és szakmai elvárásoknak megfelelően összeál- a megállapításához a tűz kiterjedésének mérté-
      A munkacsoport több más mellett a közepesen  lított Országos Erdőtűz Adattárt használta mun- két véve fi gyelembe. A mátrix másik tényezőjét,
      és nagymértékben veszélyeztetett erdőterüle- kája során. Az erdőtűz kockázatértékeléséhez  a bekövetkezési gyakoriságot is a rendelkezésre
      tekről meglévő kimutatást, az elmúlt évek sta- a fő koordinátor a szakterület segítségével koc- álló statisztikai adatok alapján határozták meg.


        Magyarország megyéinek erdőtűzveszélyességi besorolása


                                              Jelmagyarázat
                                                megyyehatár
                                                Folyó
                                                Megye
                                                Kiemelkedő
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19