Tartalomjegyzék

A főigazgatóságon üléseztek a biogázüzemek szakértői

2019. december 12.

Biogázüzemek biztonsága” címmel szakmai munkaműhelyt tartott december tizenegyedikén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete. A munkaműhely előadói a biogáz előállításával, felhasználásával foglalkozó gazdálkodó szervezetek üzemeltetőit, szakértőit látták el veszélyes üzemi, tűzmegelőzési, vízügyi, vízvédelmi szakmai információkkal.

A munkaműhelyt Kovács Bonifác tűzoltó alezredes, országos iparbiztonsági főfelügyelő nyitotta meg, aki beszédében felhívta a megjelentek figyelmét a biogázzal folytatott tevékenység veszélyeire, illetve azokra az összetett jogszabályi előírásokra és engedélyezési kötelezettségekre, amelyek a katasztrófavédelem hatósági jogkörébe tartoznak. Az első előadásban dr. Mesics Zoltán tűzoltó alezredes, a veszélyes üzemek főosztály vezetője a biogázüzemekben a közelmúltban bekövetkezett hazai és külföldi események tapasztalatain keresztül mutatta be, hogy a technológiai fejlődéssel milyen új veszélyek jelentek meg. 

Bali Péter tűzoltó őrnagy, az országos főfelügyelőség munkatársa részletes tájékoztatást adott a biogázzal foglalkozó telephelyek veszélyes üzemként történő azonosításának módszertanáról, kiemelve a biogázüzemekre vonatkozó speciális ismereteket. Laczkó Levente tűzoltó őrnagy, a veszélyes üzemek főosztály munkatársa a biogázüzemek által jelentett veszélyeztetésről, a veszélyelemzés módszereiről és az azonosított súlyos baleseti eseménysorokról értekezett.

Ezt követően Péter András tűzoltó alezredes, a tűzmegelőzési főosztály vezetője a „Biogázüzemekre vonatkozó tűzvédelmi előírások, az OTSZ változások tükrében” című előadásában az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításának egyes, a biogázüzemeket érintő kérdéseiről, és a közelmúltban bekövetkezett változtatásokról beszélt a hallgatóságnak.

A találkozó utolsó előadásában dr. Kling István, a vízügyi és vízvédelmi főosztály helyettes vezetője a biogázüzemekre vonatkozó vízügyi, vízvédelmi előírásokat ismertette, kitérve azon létesítési, engedélyezési szabályokra, amelyek alapvetően határozzák meg az ilyen létesítmények működését. 

A csaknem ötven szakember részvételével megtartott munkaműhely számos kérdést vetett fel a hallgatóságban, melyek megválaszolását követően az országos iparbiztonsági főfelügyelő zárta a rendezvényt. 

     

Fotó: BM OKF