Tájékoztatás a veszélyhelyzetet követő hatósági engedélyezésekről

2020. június 19. 11:25

2020. június 18-án hatályba lépett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény és több kapcsolódó kormányrendelet. Az alábbiakban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatáskörébe tartozó szakterületi változásokat foglaltuk össze.

A tűzvédelmi szakterületet érintő változás, hogy a magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok (így a tűzvédelmi szakértői-bizonyítvány is) a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

A veszélyhelyzet megszűnését követő időszakra vonatkozó átmeneti szabályokat tartalmazó kormányrendelet kimondja, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott műszaki megoldások veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos felülvizsgálatára, karbantartására az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

A törvény alapján az engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján is folytatható. Az ellenőrzött bejelentés azonban nem alkalmazható többek között a tűzvédelmi jogszabályok alóli eltérési, jóváhagyási ügyekben és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások esetében, továbbá vízjogi és vízvédelmi engedélyezési ügyekben, mivel ezen kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható.

A vízügyi és vízvédelmi szakterületet érintőváltozás, hogy a törvény szerint a vízilétesítményekre és vízimunkákra vonatkozó vízjogi létesítési engedély, elvi vízjogi engedély és megszüntetési engedély egy évvel történő automatikus meghosszabbodásának esetei:

- a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számítva, ha a lejárat a veszélyhelyzet kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időszakban, vagy

- az engedély hatályának lejártától számítva, ha a lejárat a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül következik be.

Egyes esetben a vízjogi engedélyek hatályosságának feltételét polgári jogi (vagyonkezelői, kezelői, vagy tulajdonosi) hozzájárulások is képezik, így amennyiben a hozzájárulások érvényessége a fenti időszakokban jár le, akkor azok beszerzéséről az engedélyesnek kell gondoskodnia, és igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetése nélkül kell kérelmeznie az engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítását. Ezen ügyekben a vízügyi hatóság soron kívül jár el.

A vízhasználatok vízkészletjárulék-fizetésére vonatkozó átmeneti szabály, hogy 2020. december 31-ig, amennyiben a felhasznált vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80 százalékát nem éri el, csak a ténylegesen felhasznált vízmennyiség után kell fizetni a járulékot. Ezen kedvezményt a vízhasználó a 2020-ra vonatkozó éves bevallás során, külön nyilatkozattal érvényesítheti.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos szakterületeket érintő változás, hogy az alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tevékenysége, valamint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos, a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó csomagolóeszközök jóváhagyása engedélyköteles tevékenység, ezért bejelentéssel nem gyakorolható, engedélyezési eljárás lefolytatásának van helye.

A küszöbérték alatti üzemek egyes eljárásai esetén az üzemeltető által hiánytalanul benyújtott dokumentációk alapján az ellenőrzött bejelentés alkalmazható, ebben az esetben a hatóság a jogszabály szerint kiemelt figyelmet fordít az – akár előzetes értesítés nélküli – hatósági ellenőrzés elvégzésére.

A bejelentések benyújtására az eddig alkalmazott elektronikus felületek mellett az erre a célra létrehozott e-mail címeken továbbra is lehetőség van. Fontos, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, a jogszabályok szerinti mellékletekkel szükséges a bejelentéseket megküldeni. Az e-mail címek listája ITT található.

Az átmeneti és a módosított szabályokkal kapcsolatban a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok és kirendeltségek részletes tájékoztatást adnak. Az elérhetőségek ITT megtalálhatóak.