Fókuszban a tűzvédelem

2021. december 15.

A környezetvédelem és a tűzvédelem kapcsolatrendszerének bemutatása volt a célja annak az országos on-line konferenciának és továbbképzésnek, amelyet az Országos Tűzmegelőzési Bizottság az Agrárminisztérium támogatásával december 14-én tartott meg. A rendezvény szomorú apropója, hogy évente körülbelül százan halnak meg Magyarországon tűzeset következtében, nyolcszor ennyien megsérülnek, az anyagi javakban és a természeti értékekben, a környezetben bekövetkezett károk pedig felbecsülhetetlenek.

A közvetlen következmények mellett fontos foglalkozni azzal is, hogy a tűzesetek során a környezetbe kerülő káros anyagok akár hosszú távú problémákat is okoznak. A konferencia célja a környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos ismeretek bővítése volt, a résztvevők azt is megvizsgálták, hogy az információkat miként lehet lakossági fórumokon, iskolai előadásokon, rendezvényeken terjeszteni.

A virtuális térben megrendezett konferenciát Barta-Vámos László tűzoltó alezredes, a BM OKF tűzvédelmi főosztályvezetője nyitotta meg. Ismertette a környezetvédelem és a tűzvédelem kapcsolatára épülő programot, annak célját, fő területeit, a témában rendelkezésre álló adatokat és anyagokat. Ezt követően szót ejtett a programhoz szorosan kapcsolódó témakörökről, a szabadtéri tűzesetekről – köztük a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő tűzesetekről és mezőgazdasági géptüzekről –, a kéménytüzekről, valamint a lakástüzekről, külön kiemelve a dohányzással összefüggő eseteket.

A környezet, különösen a levegőtisztaság védelmének aktuális kérdésiről dr. Orbán Hunor, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának vezetője tartott előadást. Kitért a légszennyezés egészségre és környezetre gyakorolt hatására, a hulladékégetés szabályozási környezetére és a levegőminőségre gyakorolt hatására, az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programra.

A tüzeléssel, fűtéssel, szabadtéri égetéssel, dohányzással kapcsolatos tűzvédelmi használati szabályokat és érvényesülésük tapasztalatait Bajusz Péter tűzoltó százados, a BM OKF Tűzmegelőzési Főosztályának kiemelt főelőadója tárta röviden a hallgatóság elé. Előadásában hangsúlyozta, fontos az eszközök, berendezések, gépek felülvizsgálata, karbantartása. Külön kitért a dohányzásra, tüzelésre, fűtésre vonatkozó előírások betartásának fontosságára, valamint részletezte a szabadtéri égetés – különösen az irányított égetés – szabályozási hátterét.

A konferencia következő előadójaként Schlott Krisztián, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ koordinátora ismertette a kéménytüzek tapasztalatait, valamint megelőzésük lehetőségeit. A kéményseprőmunkából származó gyakorlati példákon keresztül mutatta be, mi mindenre kell felhívni az állampolgárok figyelmét a kéményük és a hozzájuk csatlakozó tüzelő-, fűtőberendezés helyes és szabályos üzemeltetése érdekében.

A konferencia következő előadásában dr. Szigeti Tamás, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakmai vezetője ismertette a HungAIRy LIFE integrált projekt céljait, valamint tájékoztatta a résztvevőket a levegőminőség javítását célzó intézkedések tervezéséről és a megvalósításuk helyzetéről.

Hajdu Márton, a Philip Morris Magyarország külső kereskedelmi kapcsolatok vezetője előadásában a dohányzás egészségügyi és környezetre gyakorolt ártalmas hatásairól beszélt, valamint ismertette a dohányzás égésmentes technológiáit, amelyek hozzájárulhatnak a tűzesetek számának visszaszorításához és a környezet megóvásához.

A figyelemfelhívás módszereiről, a témában folytatott kommunikációról Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a katasztrófavédelem szóvivője beszélt. Szemléletes adatokkal mutatta be, hogy miként jutnak el a szervezet üzenetei a különböző kommunikációs csatornákon az érintett emberekhez. 

A konferenciát Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség megbízott vezetője zárta. Hangsúlyozta a környezetvédelem és tűzvédelem szoros kapcsolatát, amelyhez a katasztrófavédelem leginkább a tűzesetek megelőzésével tud hozzájárulni.

 

Fotó: Barta-Vámos László tű. alezredes, Bohácsi Bettina tű. hadnagy