Bizonyítottak a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói

2023. november 17. 07:37

Idén is megrendezték a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek kilenc tagozatában összesen hatvanhárom pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet diákjai is.

A tudományos munkát készítő hallgatók november 9-én adták elő benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk bírálóbizottsága előtt. A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói a katasztrófavédelmi tagozatban – összesen tizenegy pályamunkában – a szakterületüknek megfelelő tudományos aspektusokból vizsgálódtak, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről és előadói képességeikről.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a megméretést követően, november 16-án került sor. A résztvevőket a kar dékánja, prof. dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy köszöntötte. 

A katasztrófavédelmi tagozatban első helyezést ért el Tóth Judit (témavezetője dr. Plachi Péter tű. ezredes és dr. Teknős László tű. őrnagy). A második helyen Marton Benedek tű. őrmester (témavezetője dr. Pántya Péter tű. alezredes) végzett, míg a harmadik legjobbnak Szarvas Bianka tű. tisztjelölt (témavezetője: dr. Dobor József tű. alezredes) bizonyult.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, dr. Kovács László dandártábornok által felajánlott különdíjban Kovács-Szegedi Ildikó hallgató részesült. 

A katasztrófavédelem szakos hallgatók kiemelkedő pályamunkájának elismeréseként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán tű. altábornagy ajánlott fel különdíjat, amelyet Ördög István tű. ezredes, az oktatási főosztály és katasztrófavédelmi vizsgaközpont főosztályvezetője adott át Schlott Krisztián Józsefnek, illetve főigazgatói elismerő oklevélben részesültek konzulensei, dr. Teknős László tű. őrnagy és Kocsis Krisztián is.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöksége által felajánlott különdíjat dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, a szövetség szakmai elnöke adta át Nagy Máté honvéd törzsőrmesternek.

A Védelmi Információs Központ Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Strommer József által felajánlott különdíjat dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, a kuratórium tagja nyújtotta át kiemelkedő pályamunkájáért Paluch László hallgatónak. A Magyar Tűzvédelmi Szövetség által felajánlott különdíjat a szövetség elnöke, Lestyán Mária adta át Dorosy Zoltán tű. törzsőrmesternek. A ROCKWOOL Hungary Kft. különdíját szintén Lestyán Mária nyújtotta át Kaszap Ferenc c. tű. törzszászlósnak. 

A pályamunkát benyújtó katasztrófavédelem szakos hallgatók mindannyian részt vehetnek a 2025 tavaszán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar által megrendezendő 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.