Nemzetközi kitekintés aloldal fejlécképe

Nemzetközi kitekintés

A katasztrófavédelem hatósági munkája a törvényi előírásokat, a nemzetközi, hazai és belső szabályzókat, és mindenek előtt az emberek biztonságát tartja szem előtt. Magyarország tagja az Európai Uniónak, ez azt is jelenti, hogy az állam jogrendszerének az Európai Unió jogszabályaival összhangban kell lennie. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerteágazó tevékenysége részeként valamennyi szomszédos országgal együttműködik. Az ország  és esetenként a kontinens határain is túlnyúló kapcsolatok megjelenítése lehetőséget ad arra, hogy az azonos vagy hasonló profilú szervezetek tevékenységéről e honlapon is tájékoztassunk.

EU VÍZ Keretirányelv

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2184 irányelve (2020. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

A Tanács irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről

130/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről