Szúnyoggyérítés GYIK aloldal fejlécképe

Szúnyoggyérítés GYIK

 1. Ki a szervezője az állami szúnyoggyérítési programnak?
 2. Mikor kezdődik a gyérítés, meddig tart?
 3. Hol tájékozódhatok a szúnyoggyérítések időpontjáról, az érintett településekről?
 4. Kikkel kötött szerződést a katasztrófavédelem a szúnyoggyérítési tevékenységre?
 5. Kik ellenőrzik a pénz felhasználását és azt, hogy a gyérítés hatékony-e?
 6. A szúnyoggyérítést végzők milyen végzettséggel, milyen engedélyek alapján végzik feladatukat?
 7. Milyen módszerrel, milyen szerrel végzik a szúnyoggyérítést?
 8. Ki hagyta jóvá, ki ellenőrzi a felhasznált szereket?
 9. Az alkalmazott irtószerek ártalmasak az emberi egészségre?
 10. Az alkalmazott irtószerek milyen hatással vannak az állatokra, növényekre?
 11. Be kell-e zárni az ablakot a gyérítés idején? Indokolt-e a fokozottabb elővigyázatosság a szúnyoggyérítéssel érintett területeken?
 12. Milyen szempontok alapján jelölték ki a szúnyoggyérítési programban részt vevő településeket?
 13. Településünk nem szerepel a programban, de szeretnénk részt venni az állami szúnyoggyérítési programban. Mit tehetünk?
 14. Településükön az önkormányzatok végezhetnek-e önállóan szúnyoggyérítést?
 15. Mit tehet, amennyiben nem szeretné, hogy települése szerepeljen az állami szúnyoggyérítési programban?
 16. Inváziós szúnyogot (pl. ázsiai tigrisszúnyog, japán bozótszúnyog, koreai szúnyog) lát a környezetében. Kihez fordulhatok, mit lehet tenni?
 17. Mit tehet a lakosság a szúnyogok tömeges megjelenés ellen? Milyen formában tudja segíteni a szúnyoggyérítés sikerességét?  

 

Ki a szervezője az állami szúnyoggyérítési programnak?

A központi szúnyoggyérítési programot a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 23. § (6) bekezdése értelmében 2017. január 1-től a katasztrófavédelem vezetője irányítja, amelyet a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK) útján lát el.

Mikor kezdődik a gyérítés, meddig tart?

Az országos szúnyoggyérítési program a csípőszúnyogok fejlődéséhez igazodik, minden évben jellemzően áprilisban indul. A kezelésekre szeptember 30-ig van lehetőség, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján várhatóan augusztus végéig a munkák túlnyomó többsége lezajlik.

Hol tájékozódhatok a szúnyoggyérítések időpontjáról, az érintett településekről?  

Az országos szúnyoggyérítési program keretében a katasztrófavédelem által megbízott szakértők március eleje óta folyamatosan monitorozzák a csípőszúnyog tenyészőhelyek állapotát.  A tényleges kezelések a szakértői javaslatok alapján, kizárólag szakmai alapon és ütemezetten kerülnek végrehajtásra.

A programban a heti ütemtervek folyamatosan, minden hét első munkanapján kerülnek közzétételre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a „Lakosság – Szúnyoggyérítés – Heti programok” menüpont alatt.

Kikkel kötött szerződést a katasztrófavédelem a szúnyoggyérítési tevékenységre?

A kivitelezőket és a szakértőket közbeszerzési eljárás keretében választották ki, a kivitelezői megbízást a Szerocor Konzorcium (tagok: Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt., SZEMP Air Légiszolgáltató Kft., ROVÉRT Rovar- és Rágcsálóirtó Kft.,) kapta, a szakértői feladatokat a Pannon-Bio-Kalibra Konzorcium (tagok: Bio-Kalibra Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. és Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft.) látja el.

Kik ellenőrzik a pénz felhasználását és azt, hogy a gyérítés hatékony-e?

A szúnyoggyérítések hatékonyságát a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott cégek entomológus (rovartannal foglalkozó) szakértői ellenőrzik. 

A szúnyoggyérítést végzők milyen végzettséggel, milyen engedélyek alapján végzik feladatukat?

A szúnyoggyérítést végző cégek kártevőirtó tevékenységi engedéllyel rendelkeznek. A közreműködő szakembereknek egészségügyi gázmesteri, illetve kártevőirtó szakmunkás képesítésük van, a munkák szervezésében műszaki és környezetvédelmi végzettséggel rendelkezők is részt vesznek. Minden felhasznált irtószer rendelkezik a közegészségügyi hatóság engedélyével.

Milyen módszerrel, milyen szerrel végzik a szúnyoggyérítést?

Földi járműről ULV vagy melegködös technológiával végzik a kifejlett szúnyogok elleni védekezéseket. A legtöbb területen az ULV eljárást alkalmazzák, mert a képződött permetfelhő kevésbé zavarja a lakosságot és a közlekedést. A melegködképző generátorokat csupán a növényzettel erősen fedett területeken érdemes használni, mivel az apró cseppekből álló permetköd behatolóképessége sűrű bozótos részeken is megfelelő. Az ország legtöbb térségében már a modernebb ULV technológiai kerül alkalmazásra. Hatékonyságbeli különbség a két módszer között nincs. Az imágók ellen piretroid-készítményekkel védekeznek. A lárvák tenyészőhelyeit biológiai készítménnyel (hatóanyag: Bacillus thuringiensis var. israelensis – Bti – baktérium által termelt fehérje) kezelik, a kijuttatás légi és földi eljárással történik.

Ki hagyta jóvá, ki ellenőrzi a felhasznált szereket?

A felhasznált irtószereket a közegészségügyi hatóság engedélyezi a hatóanyagok közös európai uniós listája alapján. A konkrét felhasználást a vármegyei kormányhivatalok és járási hivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei ellenőrzik. Az ellenőrzésekbe a területi katasztrófavédelmi igazgatóságok munkatársai is bekapcsolódnak.

Az alkalmazott irtószerek ártalmasak az emberi egészségre?

Nem, nem ártalmasak. A piretroid-készítmények a melegvérűeket, így például az embert, a háziállatokat – a legtöbb háztartási rovarirtó szerhez hasonlóan – csak többezerszeres dózisban tudnák megmérgezni. A készítmény egyébként a szabadban néhány óra alatt lebomlik.

Az alkalmazott irtószerek milyen hatással vannak az állatokra, növényekre?

Háziállatokon és növényeken semmilyen hatást nem fogunk tapasztalni. Ugyanakkor az imágók ellen használt készítmények más rovarokra is veszélyesek lehetnek, de az alacsony dózisnak köszönhetően nem kell kiterjedt rovarpusztulástól tartani. A földi kezelések a napnyugtát követően zajlanak, így a beporzó rovarok nagy többségével, köztük a házi méhekkel ténylegesen nem találkozik az irtószer.  Ettől függetlenül elővigyázatossági okból a szúnyoggyérítések időpontja előtt az önkormányzatoknál bejelentkezett méhészek minden esetben értesítést kapnak. A gyérítések csak lakott területen zajlanak, ezért a mezőgazdasági területekhez telepített méhészeteket semmilyen formában nem érintik! A szúnyoglárvák elleni készítmény (Bti) a felhasznált dózisban csak a csípőszúnyoglárvákon fejti ki hatását.

Be kell-e zárni az ablakot a gyérítés idején? Indokolt-e a fokozottabb elővigyázatosság a szúnyoggyérítéssel érintett területeken?

Nem jelent kockázatot a nyitott ablak, mivel azonban a készítmény zárt térben lassabban bomlik le, mint a szabadban, a permetszer leérkezéséig érdemes bezárni az ajtókat, ablakokat. Földi melegködös védekezéseknél előfordulhat, hogy a gyermekek kedvet kapnak a ködben játszani, vagy közelről akarják nézni a járműveket. Ezt akadályozzuk meg! A kezelés után pár perccel a permetköd úgyis eloszlik, ekkor nyugodtan folytatni lehet a szabadtéri tevékenységet. Kérjük, hogy gyermekeiket ne engedjék a kezelést végző járművekhez és a gépek, irtószertartályok közvetlen közelében ne tartózkodjanak! Amennyiben mégis bárki közvetlenül érintkezne az irtószerrel (betöltés során a földi járművek kiinduló állomásain), az érintett felületet alapos szappanozás után langyos vízzel mossa le.

Milyen szempontok alapján jelölték ki a szúnyoggyérítési programban részt vevő településeket?

A gyérítések megkezdése előtt a közegészségügyi hatóság adatai alapján felmértük, hogy mely régiókban volt szükség az elmúlt években a csípőszúnyogok elleni szervezett védekezésre. Az adatokat kiegészítettük az elmúlt évek ár- és belvízi védekezése során szerzett információkkal, valamint az előzetes szakértői javaslatokkal. A katasztrófavédelem által végrehajtott kémiai kezelések kizárólag lakott belterületeket érintenek.

Településünk nem szerepel a programban, de szeretnénk részt venni az állami szúnyoggyérítési programban. Mit tehetünk?

Amennyiben településén szúnyoginváziót tapasztal, megkeresésével forduljon az önkormányzathoz. A település nevében nyilatkozatra jogosult képviselő (polgármester vagy jegyző) a szúnyoggyérítés iránti kérelmét az illetékes fővárosi vagy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság email címén, vagy az htlsryfmbytnyng.trx@xngirq.tbi.uh központi email címen jelezheti.

Településükön az önkormányzatok végezhetnek-e önállóan szúnyoggyérítést?  

Az önkormányzatok a központi program mellett saját költségvetésük terhére önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.

 Mit tehet, amennyiben nem szeretné, hogy települése szerepeljen az állami szúnyoggyérítési programban?

Amennyiben nem szeretné, hogy települését a szúnyoggyérítési program érintse, megkeresésével forduljon azönkormányzathoz. A település nevében nyilatkozatra jogosult képviselő (polgármester vagy jegyző) a szúnyoggyérítés lemondásáról szóló nyilatkozatát az htlsryfmbytnyng.trx@xngirq.tbi.uh központi email címen terjesztheti elő.

Inváziós szúnyogot (pl. ázsiai tigrisszúnyog, japán bozótszúnyog, koreai szúnyog) lát a környezetében. Kihez fordulhatok, mit lehet tenni?  

Az Ökológiai Kutatóközpont a lakosság bevonásával egy egész országot lefedő szúnyogmonitorozó programot üzemeltet, elsősorban lakossági gyűjtések és megfigyelések alapján. A lakossági bejelentéseket (fogott példányok, mobilapplikáción vagy e-mailen keresztül küldött fényképek alapján) dipterológus (legyekkel és szúnyogokkal foglalkozó) szakemberek azonosítják be. A minták beküldésének menetéről, valamint az inváziós szúnyogok magyarországi elterjedéséről https://szunyogmonitor.hu tájékozódhat.  

Mit tehet a lakosság a szúnyogok tömeges megjelenés ellen? Milyen formában tudja segíteni a szúnyoggyérítés sikerességét?  

A szúnyogok számának csökkentésében a lakosság aktív közreműködése is fontos, a ház körüli tenyészőhelyek felszámolásával nagymértékben hozzájárulhatnak a szervezett védekezés sikeréhez. A szúnyogok ártalmával és az ellenük való egyéni védekezés lehetőségeivel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ egy plakátot (felhívást) és egy tájékoztató anyagot készített, amelyek az alábbi linkeken elérhetőek, letölthetőek:

Ön is védekezzen a szúnyogok ellen!

Lakossági tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről