Projekt részletek aloldal fejlécképe

Mentőszervezetek pályázatai 2016

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki-technikai, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának és vizsgáztatásának támogatására. Az idei pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg 83,5 millió forint.

A pályázat a megyei és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságokkal együttműködési megállapodással rendelkező mentőszervezetek működésének és fejlesztésének támogatását szolgálja. A pályázat célja, hogy a mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési, fejlesztési költségek biztosításával, valamint az eszközök fejlesztésével növelje a mentési és beavatkozási képességet. Szintén lényeges eleme a továbbképzéseken való részvétel támogatása, a szerepvállalásuk szélesítése, valamint az, hogy minél több káresetnél lehessen ezen szervezeteket alkalmazni.

Pályázatot csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel hatályos együttműködési megállapodással rendelkező, minősített, önálló jogi személyiségű mentőszervezet nyújthat be. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával lehet.

A mentőszervezetek öt kategóriában nyújthatják be támogatás iránti igényüket az alábbiak szerint: technikai eszköz és gépjármű kategória, védőeszköz és védőruha kategória, működési költség kategória, oktatás és vizsgáztatás kategória, valamint építési beruházás tervezése kategória. A technikai eszköz és gépjármű kategória esetében a támogatások keretösszege 33,5 millió forint, az ötmillió forintnál nagyobb értékű technikai eszköz, vagy gépjármű beszerzése esetén a pályázat saját forrást, a beszerzési ár legalább húsz százalékát írja elő.

A maradék négy kategóriában összesen 50 millió forint a keretösszeg, a megye (főváros) illetékességi területén működő mentőszervezetek által benyújtott pályázatok összértéke egyenként nem haladhatja meg a három millió forintot. A pályázati támogatás kizárólag olyan kiadásokra számolható el, amelyek finanszírozása közvetett úton más forrásból – különösen költségvetési támogatás terhére – nem valósul meg.

A pályázatot az együttműködési megállapodás szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervhez kell benyújtani. A már benyújtott pályázati igény módosítására nincs lehetőség. A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 20. A határidő számításánál a postára adás (postai bélyegző dátuma), személyes benyújtás esetén hivatali munkaidő végéig beérkezett pályázatok benyújtásának napját kell figyelembe venni.