A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség és az ellenőrzött bejelentés szabályai

2020. május 15. 13:55

2020. május 18-án lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) kormányrendelet. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatáskörébe tartozó eljárások esetében az alábbiak szerint kell alkalmazni az ellenőrzött bejelentésekre vonatkozó szabályokat.

Az ellenőrzött bejelentés szabályai szerint folytatott eljárásokban kiemelten fontos, hogy a bejelentés és annak mellékletei a vonatkozó jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfeleljenek, a szükséges hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásának feltételei adottak legyenek. 
Az általános ismertető az alábbi címről elérhető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/a-jarvany-miatt-tovabb-egyszerusiti-a-kormany-a-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest
A küszöbérték alatti üzemek egyes eljárásai esetén az üzemeltető által hiánytalanul benyújtott dokumentációk alapján az ellenőrzött bejelentés alkalmazható, ebben az esetben a hatóság a jogszabály szerint kiemelt figyelmet fordít az – akár előzetes értesítés nélküli – hatósági ellenőrzés elvégzésére.
A tűzvédelmi hatósági eljárásoknál az ellenőrzött bejelentés szabályai alkalmazhatóak, kivéve az eltérési, a vonatkozó műszaki követelménytől eltérő kialakítások jóváhagyási, az E, Froof, F tűzvédelmi osztályú tetőfedéssel összefüggő tűzvédelmi hatósági engedélyezési, valamint az oltóvíz-biztosítással és a száraz üzemű felszálló tüzivízvezeték átalakításával összefüggő engedélyezési eljárásokat.
A kormányrendelet alapján az alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tevékenysége, valamint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos, a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó csomagolóeszközök jóváhagyása, továbbá a vízügyi és vízvédelmi engedélyköteles tevékenység bejelentéssel nem gyakorolható, engedélyezési eljárás lefolytatásának van helye. 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások a rendelet hatálya alól kivett ügyek.
Az ellenőrzött bejelentéseket az eddig alkalmazott elektronikus felületek mellett az erre a célra létrehozott e-mail címeken is fogadjuk. 
Fontos, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, a jogszabályok szerinti mellékletekkel kell a bejelentéseket megküldeni.

Az e-mail címek listája.