Pályázat az önkéntes mentőszervezetek részére

2015. május 19. 21:08

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki-technikai, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának támogatására. Az idei központi költségvetés százmillió forint támogatást biztosít az önkéntes mentőszervezetek számára.

A támogatás a katasztrófavédelemről szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében meghatározott feladatok végrehajtására, és a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható. A pályázat célja a hazai katasztrófa-elhárításban résztvevő mentőszervezetek működésének és fejlesztésének támogatása, vagyis a mentőszervezetek mentési és beavatkozási képességének növelése, a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése. Cél továbbá ezen szervezetek eszközfejlesztése, továbbképzéseken való részvételük támogatása, valamint a mentőszervezetek szerepvállalásának szélesítése.
 
Pályázatot csak olyan, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött hatályos együttműködési megállapodással rendelkező szervezet nyújthat be, amely önálló jogi személyiséggel rendelkezik, és amely minősítést szerzett a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről szóló utasítás alapján. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával, a kiírásban részletezett kritériumok szerint lehet.
 
A mentőszervezetek két kategóriában nyújthatják be támogatás iránti igényüket. A megyei (területi és járási) szintű mentőszervezetek legfeljebb ötmillió, a települési szintű mentőszervezet legfeljebb egymillió forint értékben.
 
A pályázat támogatási időszaka 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig tart, a pályázatok benyújtásának határideje 2015. június 18.