Médiaszerver aloldal fejlécképe

Médiaszerver

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által létrehozott és működtetett médiaszerver kizárólag a katasztrófavédelem által készített képeket és filmfelvételeket tartalmazza. A szerver rendeltetése a sajtó munkájának támogatása, ezáltal az állampolgárok hiteles tájékoztatása. A médiaszerver használata regisztrációhoz kötött.

Felhasználási feltételek

Állami feladatot ellátó szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kötelezettsége a közvélemény hiteles, pontos és gyors tájékoztatása, amelynek keretein belül a katasztrófavédelem gondot fordít arra, hogy ne pusztán hírekkel, közleményekkel szolgálhasson, hanem színvonalas kép- és videóanyagokat készítsen, és azokat a sajtó rendelkezésére bocsássa. E célból jött létre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett Médiaszerver (továbbiakban: Médiaszerver).

A Médiaszerverből a regisztrációt követően a sajtó képviselőinek kép- és videófájlok letöltésére van lehetősége, a hatályos, szellemi alkotásokat védő jogszabályi rendelkezések továbbá jelen felhasználói feltételek betartásával.

A Médiaszerver tartalmából történő másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény (Szjtv.) és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

Az Szjtv. 36. § (2) alapján napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett cikkek vagy e témákról sugárzott művek a sajtóban szabadon többszörözhetők, nyilvánossághoz közvetíthetők – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is – feltéve, hogy a szerző nem tett az ilyen felhasználást megtiltó nyilatkozatot. Ilyen felhasználás esetén a forrást – a szerző nevével együtt – fel kell tüntetni.

Az Szjtv. 37. § alapján egyes művek az időszerű, napi eseményekről való tájékoztatás céljára - a cél által indokolt terjedelemben - szabadon felhasználhatók. Ilyen felhasználás esetén a forrást - a szerző nevével együtt - fel kell tüntetni, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul.

A szabad felhasználás lehetősége az írott és az elektronikus sajtót egyaránt megilleti. A felhasználás azonban nem sértheti a szerzők érdekeit. Ez annyit jelent, hogy a műveket egyfelől csak az időszerű, napi eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás céljára lehet felhasználni. Az időszerű esemény az adott időponthoz fűződő, meghatározott esemény, a tájékoztatásnak napi eseményről kell szólnia. Másfelől a felhasználás csak a tájékoztatási cél által indokolt mértékben történhet.

A fentiek alapján a Médiaszerverből történő fájlátvétel feltételei a következők:

1. Előzetes írásos engedély nélkül a Médiatár tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. Engedélyt a BM OKF Hivatalához címzett kérelemmel lehet kérni. A Médiaszerveren található anyagok nem használhatóak fel tartalmukétól eltérő célra, nem helyezhetőek el arra méltatlan környezetben.

2. A Médiaszerveren megjelenített tartalmak – eltérő megjelölés hiányában – a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába tartozó személyek szellemi alkotásai, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés megtörténik.

3. A letöltött fényképek, videók többszörözése, nyilvánosságra hozatala esetén a Médiaszerveren megjelölt forrást minden esetben fel kell tüntetni. A kép vagy videó adatlapján megadott szerző neve mellett a „katasztrófavédelmi médiaszerver” megjelölést kell forrásként feltüntetni.

4. A Médiaszerveren elhelyezetett tartalmak nem változtathatóak meg, így különösen nem láthatóak el olyan megjelöléssel, logóval, amely alkalmas arra, hogy a kép szerzőjeként más személyt tüntessen fel.

5. A Médiaszerver tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak.

6. A Médiaszerver használatához szükséges belépési kód nem adható át harmadik személynek.

7. A Médiaszerver felhasználási feltételeit be nem tartó személyek regisztrációját töröljük, jogszabálysértő felhasználás esetén bírósági eljárást indítunk.

Bejelentkezés a médiaszerverre