A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács logója.

Bemutatkozás

A Katasztrófavédelmi Tudományos TanácsA Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács logója

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács feladata a katasztrófavédelem tudományos értékeinek feltárása, ezen eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának szorgalmazása. Továbbá erősíti a katasztrófavédelmi tudományos tevékenység tudomány- rendszertani helyét és szerepét. Publikálási lehetőséghez juttatja az ambiciózus, tehetséges fiatalokat, folyamatosan munkálkodik az információs rendszer, adatbázisok kialakításán. Felületet szolgáltat a lektorált cikkek megjelenítésére, emellett pedig kiemelt szerepet fordít a katasztrófavédelmi témájú országos konferenciák, munkaműhelyek szervezésére. 

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács értékeli és véleményezi a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakterületeinél kezdeményezett tudományos célú, tartalmú vagy vonatkozású együttműködési megállapodásokat, pályázatokat, megbízásokat, konferenciákat, eseti jelleggel készített szakmai kiadványokat, továbbá a doktori képzésekre jelentkezők témaválasztását. Rendszeresen ír ki tudományos-szakmai pályázatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi jogállású és helyi szervei állománya, valamint külső pályázók számára és dönt azok díjazásáról. 

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács tagjai elsősorban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának tagjaiból, vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába nem tartozó külsős személyek közül kerülhetnek ki. A tisztségviselőket és a tagokat a katasztrófavédelem főigazgatója kéri fel és bízza meg. A tudományos munkát az elnök tervezi és szervezi a szabályos intézkedés, a főigazgató által jóváhagyott ügyrend, a munkaterv és az eseti megbízások alapján.

 

Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács
Székhelye: 9700 Szombathely, Ady tér 1.
Központi telefonszám: +36 (94) 513-431
BM telefonszám: 37-001
E-mail: xgg@xngirq.tbi.uh
Elnök: Dr. Bognár Balázs PhD tű. dandártábornok, egyetemi adjunktus