Projekt részletek aloldal fejlécképe

Mentőszervezetek pályázatai 2017

A központi költségvetésben a tavalyihoz hasonlóan hatszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Az összeget a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság két pályázat keretében osztja szét, az egyiken az önkéntes tűzoltó egyesületek, a másikon az önkéntes mentőszervezetek vehetnek részt. Előbbi pályázatot március végén hirdette meg a BM OKF, a mai naptól pedig a mentőszervezetek számára nyílik meg a lehetőség. Az idei pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg a tavalyihoz hasonlóan 100 millió forint.

A pályázat célja, hogy a mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési, fejlesztési költségek biztosításával, valamint az eszközpark fejlesztésével javítsa e szervezetek mentési és beavatkozási képességét. Szintén lényeges elem a továbbképzéseken való részvétel támogatása, tevékenységi körük bővítése, valamint az, hogy minél több káresetnél lehessen ezen szervezeteket alkalmazni.

Pályázatot csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel hatályos együttműködési megállapodással rendelkező, minősített, önálló jogi személyiségű mentőszervezet nyújthat be. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával lehet.

A mentőszervezetek négy kategóriában nyújthatják be támogatás iránti igényüket az alábbiak szerint: technikai eszköz és gépjármű kategória, védőeszköz és védőruha kategória, működési költség kategória, oktatás és vizsgáztatás kategória. A technikai eszköz és gépjármű kategória esetében az ötmillió forintnál nagyobb értékű technikai eszköz, vagy gépjármű beszerzése esetén a pályázat saját forrást, a beszerzési ár legalább húsz százalékát írja elő.

A maradék három kategóriában a megye (főváros) illetékességi területén működő mentőszervezetek által benyújtott pályázatok összértéke egyenként nem haladhatja meg a három millió forintot. A pályázati támogatás kizárólag olyan kiadásokra számolható el, amelyek finanszírozása közvetett úton más forrásból – különösen költségvetési támogatás terhére – nem valósul meg.

A pályázatot az együttműködési megállapodás szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervhez kell benyújtani. A már benyújtott pályázati igény módosítására nincs lehetőség. A pályázat benyújtásának határideje 2017. május 4. A határidő számításánál a postára adás (postai bélyegző dátuma), személyes benyújtás esetén hivatali munkaidő végéig beérkezett pályázatok benyújtásának napját kell figyelembe venni.