Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok aloldal fejlécképe

Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok

A Hazánkban működő tűzoltóságok állománya - attól függően, hogy melyik szervezetnél dolgozik - más-más szakmai képzettséggel rendelkezik. A képesítési követelményekről külön BM rendelet foglalkozik (a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet), amely részletesen szabályozza a tűzoltóságokon szolgálatot teljesítő irányítói és beosztotti állomány részére kötelezően végrehajtandó képzéseket.

Hivatásos tűzoltóságok, katasztrófavédelmi őrsök

A hivatásos tűzoltóságot a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter alapítja, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetőjének a javaslata alapján. Alapvető tevékenységébe a tűzoltás és a műszaki mentés tartozik. Tevékenységét a katasztrófavédelem helyi szerve, azaz a katasztrófavédelmi kirendeltség irányításával végzi.

Az itt dolgozó tűzoltók hivatásos szolgálati jogviszonyban látják el a feladataikat, amit szigorú függelmi rendben, egyes alapjogaiknak korlátozásának elfogadásával teljesítik, és az állampolgárok életének megmentését akár saját életük és testi épségük kockáztatásával végzik. Az újonc tűzoltók több hónapos alapkiképzés után állhatnak szolgálatban és a laktanyákban szigorú napirend szerint látják el a szolgálatot. A napok túlnyomó részében elméleti és gyakorlati képzéseken vesznek részt, aminek részét képezi a testi fittségnek a megőrzése, fejlesztése is. Mindezek mellett állandó készenlétben telnek a napok, a riasztás elhangzása után 2 percen belül el kell hagyniuk a laktanyát és meg kell kezdeni a káresethez történő vonulást. Bármit is csinál éppen a tűzoltó, 2 perc alatt a vonuló tűzoltó járműhöz kell érnie, fel kell vennie a teljes egyéni védőruházatot és el kell foglalnia a kijelölt helyét a járműben. Ezt nappal és éjszaka egyaránt teljesíteniük kell.

A hivatásos tűzoltó-parancsnokság:

  • tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén közreműködik a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek érdekében állandó készenléti jellegű szolgálatot tart,
  • a kormány által rendeletben meghatározott tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el,
  • székhelyén az önkormányzat kérésére közreműködik egyes, speciális felkészültséget vagy eszközöket igénylő, a középületek biztonságos üzemeltetését szolgáló feladatok ellátásában,
  • ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét.

Vonulási adatok rövid elemzése

Az elmúlt 5 év átlagát figyelembe véve megállapítható, hogy éves szinten 65 ezer tűzoltói beavatkozást igénylő eset történik Magyarországon, ami azt jelenti hogy minden egyes napra jut 178 tűzoltói vonulás. Természetesen az egy évben belüli vonulások számának megoszlása nagymértékben függ az évszakokra jellemző időjárási és emberi tevékenységtől. Sajnos az oly gyakran emlegetett klímaváltozás hatását a tűzoltó társadalom saját munkáján keresztül pontosan érzi, hiszen egyre gyakrabban fordulnak elő extrém időjárási körülmények, amelyek döntően befolyásolják a tűzoltói feladatokat. A hosszantartó, rendkívül száraz, szeles időszakok kiváló táptalajt képeznek a szabadtéri tüzek kialakulásához, továbbá a felhőszakadások, a rövid ideig tartó, de annál erősebb viharok pedig a műszaki mentések (fakidőlések, vízszivattyúzások, házak tetőszerkezetének károsodása, stb.) számát emelik meg.

Katasztrófavédelem

Legyen az lakástűz, szabadtéri tűz, közlekedési baleset, viharkár, vagy bármi más káreset ami tűzoltó beavatkozást igényel, a lakosság egész évben, minden nap, minden órában, minden percben számíthat a tűzoltók segítségére, akik feladataikat alázatosan, a képzéseken és gyakorlatokon megszerzett tudásuk legjavát adva, becsületesen, és akár saját életük kockáztatásával is elvégzik. Igazi hétköznapi hősök ők, nem véletlen, hogy rendkívül magas a tűzoltók társadalmi elismertsége és megbecsülése.